Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?

  • Ana Sayfa
  • Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?
Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunda Mıyım?

Günümüz koşulları ve ekonomik zorluklar nedeniyle boşanma davalarında artış yaşanmaktadır. Boşanma davaları açılırken boşanma davası açmak isteyen kişinin avukat tutma zorunluluğu yoktur. Diğer  hukuk davalarında olduğu gibi boşanma davalarında da avukat olmadan herkes kendisi süreci yürütebilir ve süreci takip edebilir. 

 

Fakat boşanma davaları iyi bir aile hukuku bilgisi gerektirdiği için boşanma davası açmak isteyen ya da eşi tarafından kendisine boşanma davası açılan kişinin alanında uzman bir avukat ile çalışması daha doğrudur. Kişinin dava sürecini hukuka kanuna uygun şekilde, kanunun öngördüğü süreklere uyarak yürütmesi ve ileride hak kayıplarına uğramaması için davasının avukatla takibi gereklidir.

 

Boşanma Davasının Açılması ve Takibi Nasıl Olur?

 

Boşanma davası açmak isteyen kişi ya da eşi tarafından kendisine boşanma davası açılan kişi, ilk olarak boşanma davasını takip edeceği avukata vekaletname vermek için noterden özel vekaletname çıkarmalıdır. Bu özel boşanma vekaletnamesi, fotoğraflı olmalıdır. Vekaletname çıkarıldıktan sonra avukat, boşanma davası açmak için göreve ve hazırlıklara başlar. Boşanma davası açma hazırlığında olan Adana boşanma avukatı, dilekçesini oluşturmak için öncelikle müvekkilini dinler, müvekkilinin evliliğinde olan olaylara ilişkin notlar alır ve yine bu olaylara ve iddialara ilişkin dayanak olması amacıyla mahkeme aşamasında kullanmak için delilinin ve mahkeme aşamasında dinleteceği tanığının olup olmadığını sorar.

 

Bu aşamalarda ve sonrasında avukatın rolü çok önemli olup boşanma davası açmak isteyen kişi, avukat desteği almadığı durumda davada haklı olsa dahi, manevi maddi tazminata, nafakaya, ziynet alacağına, evlilik birliğinde eşlerin edindikleri mallara ve boşanmanın diğer hususlarına hak kazanamayabilir.

 

Çünkü kişiler boşanma nedenlerinde haklı olsa dahi bazen mahkemeye boşanma davasına dayanak delilleri sunamayabilir ya da süresinde sunamayabilir bu nedenle de mahkeme tarafından dikkate alınmayabilir. Ayrıca yine kişi, hukuka aykırı deliller sunarak davasını ispatlayamadığı için haklı olan davasında haksız çıkabilmektedir. Bu nedenle boşanma davasını takip eden Adana boşanma avukatı, tecrübesi ile hangi delillerin hukuka uygun hangisinin hukuka uygun olmadığının tespitini yaptıktan sonra kanunda belirtilen boşanma sebeplerinden birine dayanarak boşanma davasını açar. Eşi tarafından kendisine boşanma davası açılan davalı taraf için ise cevap dilekçesi hazırlanır ve boşanma dosyasına sunulur.

 

Bundan sonraki süreçte ise avukat, boşanma davasını düzenli ve profesyonel bir şekilde takip eder. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında avukat, dilekçeler aşamasını tamamlatır. Delillerini sunar, duruşmalara katılır. Bu aşamadan sonra mahkeme tarafından yapılan tebligatlar, avukata normal ya da elektronik tebligat ile yapılır. Avukat, kendisine gelen tebligatları aldıktan sonra dilekçe yazılması, itiraz edilmesi gereken durumları varsa bunları yapar. 

 

Çekişmeli Boşanma Davasında Delillerin Sunulması ve Tanık Dinletilmesi Nasıl Olur?

 

Çekişmeli boşanma davalarında deliller ve tanıklar çok önemlidir. Çünkü davacı, dilekçelerinde dayandığı olayları deliller ve tanıklar ile ispatlamalıdır. Bu nedenle deliller ve mahkeme aşamasında dinleteceği tanıkların bilgilerini kanunun verdiği sürede mahkemeye sunmalıdır. 

 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukatın Rolü Nedir?

 

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına göre daha kısa sürede tamamlanmaktadır. Fakat her ne kadar bu süreç, çok kısa ve basit gibi görünse de hukuki bilgi gerekmektedir. Bu nedenle de Adana anlaşmalı boşanma avukatı ile çalışılabilir ve destek alınabilir. Anlaşmalı boşanma davasında tarafların boşanmanın ferileri konusunda (maddi manevi tazminat, nafaka, mal rejimi, velayet...) anlaşmaya varmış olmalıdır. Diğer bir şart ise boşanmak istene tarafların resmi nikah tarihinden itibaren 1 yıl evli kalmış olmasıdır.

 

Anlaşmalı boşanma protokolünün tecrübeli bir Adana anlaşmalı boşanma avukatı tarafından hazırlanması  önemlidir. Çünkü anlaşmalı boşanma protokolünde yazılacak yada yazılmayacak tek bir kelime taraflar için hak kaybına yol açabilir. Yine protokolde yapılacak tek bir hata ileride taraflardan birinin, diğer eş tarafından açılacak bir dava ile karşılaşmasına yol açabilir. Protokol, eşler tarafından imzalandıktan sonra hazırlanacak bir dava dilekçesi ile birlikte Aile mahkemelerinde boşanma davası açılmış olur. Devamında ise mahkemenin belirlediği gün ve saatte eşlerinde duruşmaya katılıp, protokoldeki hususları tekrar beyan etmeleri üzerine boşanma kararı verilir. Sonrasında ise Adana anlaşmalı boşanma avukatı desteği ile hızlı bir şekilde diğer hukuki ve usul işlemleri gerçekleştirilir ve boşanma gerçekleşir.