Adana Boşanma Avukatı

Adana Boşanma Avukatı

Adana Boşanma Avukatı

Ülkemizde nüfusun artmasıyla birlikte evlilikler, evliliklerin artmasıyla birlikte ise Adana ilinde boşanma davalarında yükselme gözlemlenmiştir. Bu sebeple Adana'da ki boşanma avukatları bu konuda fazla mesai yapmaya başlamıştır.

Boşanma Davalarında Avukatın Önemi

Eşler, evlendikten sonra zaman geçtikçe birçok farklı sebeplerden dolayı evlilik birliğini yürütemezler ve boşanmak istemektedirler.  Boşanma süreci özellikle de çekişmeli boşanma süreci taraflar için  kolay bir süreç olmadığından, eşler boşanma avukatı ile çalışmak isterler. Boşanma süreçlerinin iyi ve hızlı  bir şekilde yürütülmesini sağlayan avukat, müvekkilinin hak kayıplarını önlemek için çalışmaktadır. 

 

Boşanma Avukatının Yükümlülükleri Nedir?

Boşanmaya karar veren eşler için anlaşmalı boşanma süreci daha hızlı işlerken, uzun bir süreç olan çekişmeli boşanma da ise  davayı takip etmek zorlaşmaktadır. Boşanmak için gerekli hukuki bilgiye sahip olan ve dosya ile ilgilenen boşanma avukatı bu süreçte  müvekkili ile düzenli  bir şekilde iletişim kurmaktadır ve müvekkilin aklındaki tüm sorulara hukuki olarak cevap vermektedir.

 

Adana'da boşanma davasının açılması ile birlikte, velayet, maddi ve manevi tazminat, nafaka, eşyaların paylaşımı gibi boşanmanın feri niteliğindeki hukuki uyuşmazlıklarda ele alınmakta olup söz konusu bu hususlarda hak kayıplarına yol açılmaması için en önemli rol Adana boşanma avukatı'na düşmektedir.

 

Adana boşanma avukatı, 4721 sayılı Medeni Kanuna göre anlaşmalı boşanma davası mı çekişmeli boşanma davası mı açacağını ya da şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası mı terk nedeniyle boşanma davası mı zina nedeniyle boşanma davası mı kısacası hangi nedenlerle açacağını , yer ve yetki yönünden davayı nerede açacağını bilmelidir. Sıkıntılı ve uzun bir süreç olan boşanma sürecinde Adana boşanma avukatı müvekkillerinin hukuki desteğe ihtiyaçları olduğu gibi psikolojik desteğe de ihtiyaçları vardır. 

 

Boşanma Davalarının Türleri 

  • Anlaşmalı Boşanma Davaları
  • Çekişmeli Boşanma Davaları

 

 Avukatın Anlaşmalı Boşanma Davalarındaki Rolü Nedir?

Her ne kadar, anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli boşanma davasına göre daha daha kolay olduğu  ve anlaşmalı boşanma davalarında bir avukattan yardım almaya  gerek olmadığı düşünülse de durum düşünülenin tam aksinedir. 

 

Nitekim anlaşmalı boşanma davalarında protokol altına alınan anlaşma koşullarının doğru ifade edilmesi, protokolün uygun ortamda imzalanması, her iki tarafın protokolü aynı anda imzalaması, hükümlerin her iki tarafın da lehine olacak şekilde düzenlenmesi ve ilerleyen süreçlerde protokolde yer alan anlaşma koşullarının hak kaybına sebebiyet vermemesi gerekir. Bu nedenle uzman bir boşanma avukatı ile çalışmak önemlidir.

 

Örneğin, anlaşmalı boşanma davalarında, evliliğin bir yılı doldurmuş olması şartı aranır. Alanında uzman bir boşanma avukatına danışmadan anlaşmalı boşanma davası açan ve evliliğin bir yılı doldurmuş olması gerektiği şartını bilmeyen vatandaşların anlaşma yolu ile boşanması mümkün olmaz. Böyle bir durumda tarafların evliliklerinin bir yılı doldurmasının beklenmesi gerekir. 

 

Avukatın Çekişmeli Boşanma Davalarındaki Rolü Nedir?

Çekişmeli boşanma ise, tarafların nafaka, maddi ve manevi tazminat, velayet, ev eşyalarının paylaşımı vb. gibi konularda anlaşamamaları durumunda tercih edilen bir dava türüdür. şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası mı terk nedeniyle boşanma davası mı zina nedeniyle boşanma davası mı kısacası hangi nedenlerle açacağını , yer ve yetki yönünden davayı nerede açacağını bilmeyebilirler. Yine taraflar, davasını ispat etmek için hangi delili nasıl kullanacaklarını bilmezler. Bu nedenle yıpratıcı ve uzun bir süreç olan çekişmeli  boşanma sürecinde taraflar, boşanma avukatı ile çalışmalıdır. 

 

Boşanma Davalarında Avukatın Rolü

Boşanma avukatı müvekkillerinin hukuki desteğe ihtiyaçları olduğu gibi psikolojik desteğe de ihtiyaçları vardır. Bu sebeple çekişmeli boşanmada, avukata düşen sorumluluk oldukça fazladır.

 

Bu sebeple Adana boşanma avukatı, aile hukukunu kapsamlı bilmesi gerektiği gibi kanunlar ve güncel İstinaf ve Yargıtay kararlarını takip etmelidir. Yine Adana en iyi boşanma avukatı, müvekkilleri ile empati kurmalı, dava üzerinde yoğunlaşıp tüm gereken işlemleri gerçekleştirmelidir. Ayrıca boşanma davası yürütmek için sadece aile hukuku alanında değil, ceza ve icra alanında bilgi sahibi olmak gereklidir.

 

Boşanma davası öncesinde ve boşanma süresinde taraflar ve tarafların aileleri arasında fiziksel şiddet, hakaret, tehdit gibi olaylar olabilmektedir. Bu sebeple iyi bir boşanma avukatı ceza kanunu ve davaları konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Yine Adana da en iyi boşanma avukatının, iyi bir ceza avukatı olması gerektiği gibi iyi bir icra avukatı da olmalıdır.Çünkü boşanma devam ederken müvekkile bağlanacak nafakanın icrası ya da dava sonunda kazanılacak tazminat, mal rejimi, ziynet ve eşya alacağının icra kanalıyla tahsili için Adana da iyi bir icra avukatı olmak gereklidir.

 

Boşanma Avukatı İle Çalışmak Zorunlu mudur?

Boşanma avukatı tutmak zorunlu olması dahi boşanma sürecinin daha iyi bir şekilde yönetilmesini sağlamak ve hak kayıplarının önlenmesi için boşanma avukatı tutulması önerilmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere avukat, müvekkili ile birlikte dava sürecini profesyonel bir şekilde yönetir. Boşanma dilekçesinin hazırlanmasından mahkemenin karar vermesine ve söz konusu karara itiraz sürecine kadar rol almaktadır. 

Sonuç olarak Adana'da Boşanma davası öncesinde ve sonrasında daha sonra hak kayıplarına uğramamak için mutlaka Adana boşanma avukatı ile çalışıp hukuki destek almak kişilerin yararına olacaktır.