Boşanma Davası Nasıl Açılır?

 • Ana Sayfa
 • Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Boşanma Davası Nasıl Açılır?

 

Eşine karşı boşanma davası açmayı düşünen taraf, öncelikle hangi tür boşanma ile boşanacağına karar vermelidir. Boşanmak isteyen taraf, eğer boşanmanın ferileri hususunda (Tazminat, nafaka, velayet, mal paylaşımı, ziynet alacağı vs) diğer taraf ile anlaşma içerisinde ve  evlilikleri en az bir yıl sürmüş ise anlaşarak anlaşmalı boşanma davası ile boşanabilecektir. Bu konuda Adana anlaşmalı boşanma avukatı ile çalışılabilir.

 

Fakat bir taraf boşanmak istiyor, diğer taraf istemiyorsa ya da yukarıda sıraladığımız hususlarda anlaşamamışlarsa çekişmeli boşanma davası yoluna başvurulacaktır.

 

Eşinizle anlaşarak veya eşinizden bağımsız olarak, anlaşamama nedenlerinizi ileri sürerek ve hukuki gerekçeleriyle Aile Mahkemelerinde boşanma dilekçenizi vererek boşanma davanızı açabilirsiniz. 

 

Boşanmak isteyen taraf, eşiyle anlaşarak ya da eşinden ayrı olarak anlaşamama nedenlerini, taleplerini, boşanma sebeplerini, delillerini ileri sürerek ve Aile Mahkemelerine boşanma dava dilekçesi vererek  boşanma davası açabilir.  Söz konusu boşanma dava dilekçesi, boşanmak isteyen tarafın direkt kendisi tarafından ya da  vekalet verilen bir Adana anlaşmalı boşanma avukatı aracılığı ile Aile mahkemelerine verilir.

 

 

Boşanma Davasını Nerede Açmalıyım?

 

 • Görevli Mahkeme;

 Boşanma Davası, Aile Mahkemelerinde, Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerinde  açılmalıdır.

 • Yetkili Mahkeme;

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 167. Maddesi “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davdan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir” demektedir.

 

Davacı, boşanmak istediği eşinin ikametgahında veya eşi ile birlikte  son defa 6 aydan beri  oturduğu yer mahkemesinde ya da  kendisi yerleşim yerini yani ikametgahını değiştirmiş ise bu yer mahkemesinde de açabilir.

 

Örneğin; davacının boşanmak istediği eşi Adana ilinde ise ya da kişi,  eşi ile birlikte  son defa 6 aydan beri Adana ilinde yaşamışlarsa ya da boşanmak isteyen kişi Adana ilinde ikamet etmeye başlamış ise Adana ilinde dava açılabilir. Bu konuda Adana boşanma avukatı ile çalışılmasında fayda vardır.

 

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

 

Anlaşmalı Boşanma Davaları tek celsede sona erer. Taraflar tazminat, nafaka, mal rejimi gibi hususlarda anlaştıklarına ilişkin protokolü mahkemeye sunduktan sonra hakimin değerlendirip protokolü kabul etmesi ile boşanma gerçekleşir.  Çekişmeli boşanma davaları , anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun sürer. Tarafların delillerine, taleplerine, dinleteceği tanık sayısına, boşanma dosyasının düzenli takip edilip edilmemesine göre değişmektedir. 

 

Boşanma Davasında Nafaka Alınır mı?

 

Boşanma davası açan taraf hem kendisi için hem de velayeti kendisine verilecek müşterek çocuklar için nafaka talep edebilir. Böyle bir durumda mahkeme, boşanmak isteyen tarafa ve çocuğa tedbir nafakası bağlayabilir.

 

 

Boşanma Davasında Maddi Manevi Tazminat Alınır mı?

 

Davayı açan taraf, boşanmak istediği kişinin evlilik içindeki ağır kusurlarını boşanma avukatı aracılığı ile ispatlayarak manevi keder, üzüntü, moral bozukluğunu kısmen de hafifletmesi amacıyla kusurlu olan karşı taraftan maddi ve manevi tazminat talep edebilir.


Müşterek Çocuğun Velayeti Hangi Hususta Babaya Verilir?

Yargıtay kararlarına göre;

 • Annenin Çocuğu İstememesi
 • Annenin Çocuklara Karşı Fiziksel Şiddet Uygulaması 
 • Annenin Ahlaka Uygun Olmayan Yaşam Tarzı Olması
 • Annenin Çocukları İhmal Etmesi 
 • Annenin akıl hastası olması, 
 • Annenin uyuşturucu ve alkol bağımlısı olması
 • Annenin haysiyetsiz hayat sürmesi