Trafik Kazaları Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

  • Ana Sayfa
  • Trafik Kazaları Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası
Trafik Kazaları Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

 

Trafik yoğunluğunun artması nedeniyle meydana gelen ölümlü trafik kazalarının da artış göstermesi kaçınılmazdır. Meydana gelen ölümlü trafik kazalarında, kaza sonucu ölen kişinin yakınlarının maddi - manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir.

 

Merhum kişinin yakınları merhumun desteğinden yoksun kalmaları nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı - cenaze ve defin masrafları adı altında maddi tazminat talep etmeye ve ayrıca ölüm nedeniyle duydukları acı, elen ve üzüntü nedeniyle manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir. Bu süreç oldukça hassastır. Süreci uzman trafik kazası avukatlarına başvurarak geçirmek oldukça önemlidir. Alanında uzman bir trafik kazası tazminat avukatı ile çalışmak olası hak kayıplarının önüne geçecektir.

 

Beden ve Cismani Zararlı Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası 

 

Yaralanmalı trafik kazalarında, yaşanan kaza sonucunda cismani zarara uğrayan yani bedensel zarara uğrayan kişi hayatına devam ettiği için, cismani zarara uğrayan kişinin yakınlarının destekten yoksun kalma tazminatı talep etmesi söz konusu değildir. Zira, destekten yoksun kalma tazminatı yalnızca ölen kişilerin yakınları tarafından talep edilebilir. 

Trafik kazası sonucunda kaza nedeniyle cismani yani bedensel zarara uğrayan kişi, tedavi gördüğü süreç boyunca kaza nedeniyle yaptığı tüm tedavi giderlerini isteme hakkına sahiptir. Yine bununla birlikte kaza nedeniyle cismani zarara uğrayan kişi çalışamadığı süre boyunca mahrum kaldığı gelirleri de talep etme hakkına sahiptir. 

 

Yine bununla birlikte kaza nedeniyle bedensel zarara uğrayan kişi yaşadığı üzüntü ve elem nedeniyle manevi tazminat talebinde bulunabilir. 
Bedensel zarara uğrayan kişi, tüm bu tedavi giderlerini ve manevi tazminat talebini, trafik kazası tazminat davası açarak tahsil edilebilir. 
Bedensel zarara uğrayan kişinin bedeninde kalıcı bir maluliyet meydana geldiği takdirde, kişi maluliyet oranına göre tedavi masraflarını, çalışıyor olsa idi kazanacağı maddi kazancı, iş gücü kaybına yönelik zararı maddi tazminat adı altında talep edebilir. Yine maluliyet oranına göre kişi duymuş olduğu üzüntü ve elem nedeniyle manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir. Tüm bu süreçleri uzman trafik kazası tazminat avukatı ile geçirmek oldukça önemlidir. Alanında uzman bir trafik kazası avukatı ile çalışmak olası hak kayıplarının önüne geçecektir. Bu süreçte araç değer kaybı ile ilgili de bir avukattan yardım alabilirsiniz.

 

Trafik Kazalarında Tazminatı Kimler Alabilir?

 

Trafik kazasında nedeniyle bedensel zarar meydana gelen veya maluliyet yaşayan kişi hayatta ise trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasını kendisi açabilir. Ancak meydana gelen trafik kazası sonucu kişi öldüyse, yaşanan ölüm nedeniyle merhumun yakınları yani bakım ve desteği altındaki tüm kişiler trafik kazası maddi manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir. 

 

Trafik Kazalarında Tazminat Hesaplaması Nasıl Yapılır?

 

Trafik kazalarında merhum kişinin yakınlarına ya da kaza nedeniyle bedensel zarar gören ya da maluliyet yaşayan kişilere ödenecek olan tazminatın tutarı, sigorta poliçelerinde üst sınır olarak belirlenir. 

Kaza nedeniyle bedensel zarar gören ya da maluliyet yaşayan kişilere ya da merhum olan kişilerin yakınlarının alabileceği tazminat tutarının net olarak söylenmesi mümkün değildir. 

 

Kaza nedeniyle bedensel zarar gören ya da maluliyet yaşayan kişilere ya da merhum olan kişilerin yakınlarına ödenecek olan tazminat, alanında uzman kişiler tarafından pek çok husus göz önüne alınarak hesaplanır. Tazminat hesaplaması, merhum kişinin yaşı, merhumun geride kalan yakınlarının sayısı, merhumun aile ekonomisine katkısı gibi pek çok sebep birlikte değerlendirilerek hesaplanır. Örnek vermek gerekirse, bir trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden 20 yaşındaki kişinin yakınlarına ödenecek tazminat ile 60 yaşındaki bir kişinin yakınlarına ödenecek olan tazminat tutarı birbirinden oldukça farklı olur.

 

 Maddi ve Manevi Tazminat Kimlerden İstenebilir?

 

Trafik kazasından doğan zararlar için maddi ve manevi tazminat, kazaya kusuru nedeniyle sebep olan kişiden talep edilir. Ancak kusur durumu, her kazanın meydana geliş şekli farklı olacağından her kaza için farklı değerlendirilir. Bunun yanında hukuk sistemi içinde yer alan ilgili yasalar gereği Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında Sigorta Şirketi ödenecek tazminatlardan sorumludur. Trafik kazalarından doğacak her türlü mağduriyetinizi gidermek için işinde uzman trafik kazası tazminat avukatı ile çalışmanız olası hak kayıplarının önlenmesi bakımından oldukça önemlidir.