Şirketlere Hukuki Danışmanlık Nasıl Yapılır?

  • Ana Sayfa
  • Şirketlere Hukuki Danışmanlık Nasıl Yapılır?
Şirketlere Hukuki Danışmanlık Nasıl Yapılır?

 

Bir avukatın, şirketin tüm hukuki ve yasal işlemlerini  yürütebilmesi ve hukuki süreci yürütebilmesi için bir çok hukuk alanında  bilgi sahibi olması ve o alanlarda çalışması gerekmektedir. Şirket avukatı, sadece vekilliğinin yaptığı şirketin sözleşmelerini hazırlamak, icra takiplerini takip etmek gibi sınırlı hizmeti bulunmamalıdır. Şirket avukatı, Şirketler Hukuku, İş Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku ve İcra Hukuku  gibi birçok hukuk alanında uzmanlaşmalı ve çalışmalıdır.

 

Adana İlinde Şirket Avukatı Nasıl Bulunur?

 

Yukarıda da anlatıldığı üzere  Şirketler Hukuku, İş Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku ve İcra Hukuku  gibi birçok hukuk alanında uzman olan hukuk bürosu ile çalışılmalı ve güvenilmelidir. Şirketinizin hukuk ve ceza davaları ile ilgilenen, her hukuki süreç ve işlemleri yürütmek ve hak kaybı olmaması için Adana şirket avukatı ile çalışılmalıdır. 

 

Bir şirketin tam ve kapsamlı destek alabilmesi, olmuş ve ileride oluşabilecek her türlü hukuki problemleri yeni kanuna, yönetmeliğe göre düzenleme yaparak çözmek ve önlemek için Adana şirket avukatı ile çalışılmadır. Ayrıca bir şirketin vekilliğini üstlenen avukat, şirket yetkililerini, ortaklarını düzenli bir şekilde bilgilendirir ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Nedir?

 

 Avukatlık Kanunu'nun 35.maddesi 3.fıkrasında bu husus düzenlenmiştir. Yine Türk Ticaret Kanunu'nun  332.maddesinde; esas sermaye miktarının 5 katı veya daha fazla sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatiflerinin sözleşmeli avukat bulundurması zorunludur. 

 

Söz konusu kanun maddesinde bahsi geçen esas sermayenin 5 katı,Türk Ticaret Kanunu'nun madde 332’de düzenlenen 50.000,00 TL  asgari sermayenin 5 katı olan 250.000,00 TL’dir. Ayrıca sermaye artırımı yoluyla sermayesini 250.000,00 TL ve bu tutarın üzerine çıkarmış anonim şirketlerde de  avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. 

 

Kısacası:

  • Sermayesi en az 250.000,00 TL olan anonim şirketler,
  •  Üye sayısı en az 100 veya daha fazla olan yapı kooperatifler  sözleşmeli avukat bulundurmalıdır. 

 
Limited Ve Adi Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Var Mıdır?

 

Limited şirketlerde ya da  adi şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

 Avukat Bulundurma Zorunluluğu Olan Şirketlerin Bunu Yerine Getirilmemesi Halinde Bunun Yaptırımı Nedir?

Avukatlık Kanunu2nun 35.maddesinde; ‘’Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.’’ şeklinde düzenlenmiştir.

 

  • N&F Hukuk ve Danışmanlık Ofisimiz,  anonim ve kurumsal  şirketlere  önleyici hukuk, dava, ceza icra ve danışmanlık gibi avukatlık hizmeti ve danışmanlık hizmeti vermketedir.