Adana Şirket Avukatı

Adana Şirket Avukatı

Şirket avukatı, herhangi bir şirketin hukuki işlerini ve hukuki danışmanlığını yapan kişilere denir.

 

Şirket Avukatı Nedir?

 

Şirket avukatı, vekilliğini üstlendiği şirketin her türlü hukuki ve cezai süreci ile ilgilenmektedir ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Vekilliğini yaptığı şirketin ilgilendiği iş ile alakalı hukuki sorunlarını çözmekle birlikte öncesinde de yapılan işlemlerin ve işlerin hukuka, yasaya ve yönetmeliğe uygun olup olmadığını denetler. Şirketin tüm hukuksal işleri ile Adana şirket avukatı ilgilenir. 

 

 

Adana Şirket Avukatı Kime Denir?

 

Adana şirket avukatı, şirketler ve  ticaret ve hukuku kapsamında çalıştıkları ve uzmanlaştıkları durumda "Adana şirket avukatı",  "Şirketler hukuku avukatı" veya “ticaret hukuku avukatı” olarak adlandırılırlar.

 

 

Adana Şirket Avukatı Ne İş Yapar? Adana Şirket Avukatının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 

Yukarıda kısaca belirttiğimiz üzere şirket avukatı, şirketin ya da bir firmanın tüm hukuki süreci ilgilenmekte ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu görevler şu şekilde sıralanmaktadır:

 

Şirketler aleyhine başlatılan icra takiplerine karşı borca itiraz etmek, şayet şirketler başlatılan takip konusu borcu ödeyecek ise, alacaklı ve yahut alacaklı vekili ile iletişim kurmak ve bu şekilde anlaşma zemini hazırlamak,
Şirketlerin arabuluculuk başvurularını yapmak ve arabuluculuk toplantılarına katılmak, arabuluculuk - uzlaşma süreçlerini yürütmek 
Şirketlerin personellerinin iş sözleşmelerini hazırlamak, işçilerin özlük dosyalarının kontrollerini sağlamak, 
Şirket personellerinin gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin düzenlenmesi,
Şirketlerin personellerinin savunmalarının alınmasına ilişkin tutanakların hazırlanması, fesih bildirimlerinin yapılması,
Şirkete ait ihtarname ve ihbarnamelerin düzenlenmesi, şirkete gelen ihtarnamelere cevap verilmesi,
Şirkete U-ETS aracılığı ile gelen tebligatların kontrollerinin sağlanması,
Şirketlerin yapacağı sözleşme ve işlemlerinde hukuki prosedürlerde yol göstermek,
Şirketlerin bünyesinde hazırlanan sözleşmeleri düzenlemek, kontrol etmek ve gerekli durumlara revize etmek, ayrıca dışarıdan düzenlenen sözleşmelerin de uygunluğunu şirketin menfaatleri doğrultusunda kontrol etmek (Pay devir sözleşmelerinin düzenlenmesi ve esas sözleşme değişikliklerinin yapılması, satış, kira, şirket birleşme ve devralmalarında gerekli sözleşmelerin hazırlanması hariç)
Şirketlerin sermaye dengesini korumak adına gerekli işlemleri yürütmek,
Şirketlerin gereksinim duyduğu hukuki bilgileri iletmek, çek-senet alım ve teslim kontrolü,
Şirketlerin tasfiyesini sağlamak,
Şirketlerin yetkililerinin her türlü hukuki sorularını cevaplandırma,
Önleyici hukuk tedbirleri ile doğabilecek hukuki ihtilaflarla ilgili bilgilendirmelerde bulunmak,
Yönetim kurulu ve genel kurul toplantı tutanaklarının düzenlenmesi,
İşyeri içi uyulması gereken kurallara ilişkin talimat metinlerinin hazırlanması,
Maaş haciz müzekkerelerine cevap verilmesi,
Maaş bilgisi evraklarına cevap verilmesi,
Borç ödeme, borç taksitlendirme protokollerinin yapılması, 
Şirketlerin tarafı olduğu her türlü davalarda avukatlık hizmetleri sunulması,
Şirketlerin yaşadığı uyuşmazlıkların çözümü için her türlü davanın açılması ve dava takibinin sağlanması,
Pay devir sözleşmelerinin düzenlenmesi ve esas sözleşme değişikliklerinin yapılması, 
Şirketlerin, alacaklılarına karşı icra takibi başlatılması ve alacağın tahsil edilmesi için tüm işlemlerin yapılması,
Şirket birleşme ve devralmalarında gerekli sözleşmelerin hazırlanması,
Taşınır- taşınmaz satış sözleşmelerinin yapılması, 
Taşınır- taşınmaz kira sözleşmelerinin yapılması, 
Şirketlerin ceza hukuku alanında mağduriyet yaşaması durumunda ilgili kurum, kuruluş ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuru işlemlerinin yapılması.

 

 

Adana Şirket Avukatı Olmak İçin Gereken Koşullar Nelerdir?

 

 • Şirket avukatlığı yapmak isteyen kişi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Şirket avukatı olmak isteyen kişi Hukuk Fakültesi mezunu olmalıdır.
 • Avukatların kayıt olacakları büro ile aynı ikametgahta bulunmaları gerekmektedir.

 

 

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu Nedir?

 

Kural olarak  dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasını açmaya, kendi hukuki iş ve işlemlerini yapmaya ve takip etmeye yetkilidir. Fakat 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 35. Maddesi gereğince  “Türk Ticaret Kanunu’nun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

 

 

Adana Şirket Avukatı Hangi Şirketlerin Vekilliğini Yapar?

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda tüzel kişiliği sahip şirketler düzenlenmiştir. Tüzel kişiliğe sahip şirketler şunlardır;

 • Anonim Şirket
 • Limited Şirket
 • Kolektif Şirket
 • Komandit Şirket
 • Kooperatifler

 

 

Şirketler Kaç Ortak ile Kurulur?

 

Şirketlerin ortak sayısı kanun ile düzenlenmiş olup ortak sayısı, şirketlerin türüne göre değişkenlik göstermektedir. Buna göre:

 • Anonim şirket en az 1 ortak ile kurulur.
 • Limited şirkte en az 1 en fazla 50 ortak ile kurulur.
 • Kolektif şirket en az 2 kişi ile kurulur.
 • Komandit şirket biri komandite biri de komanditer ortak olmak üzere en az 2 kişi ile kurulur.
 • Kooperatifler ise en az 7 ortak ile kurulur.

 

Şirket Türleri Nelerdir?

 

Sermaye Şirketleri (Anonim şirket, limited şirket, komandit şirket)
Şahıs Şirketleri (Hakiki şahıs şirketleri, adi şirket, kollektif şirket, adi komandit şirket)