Adana Boşanma Avukatı Ücretleri

  • Ana Sayfa
  • Adana Boşanma Avukatı Ücretleri
Adana Boşanma Avukatı Ücretleri

 

Adana Barosu 01.01.2022– 31.12.2022 Dönemine İlişkin olarak Adana Barosu Yönetim Kurulu’nun 02.12.2021 tarihli 205/1 no’lu kararı ile Kabul edilen Avukat-Vekileden Arasındaki

                             

EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ UYARINCA ;   

 AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1.Nafaka Davaları                

10.350,00 TL  ( Belirlenen miktardan az olmamak üzere dava bedelinin %15’i)

 

 

2.Nişan  Bozulmasından Doğan Davalar   (Hediyelerin Geri  Verilmesi,  Maddi - Manevi  Tazminat  Davaları)    

 10.350,00 TL (Belirlenen miktardan az olmamak üzere dava bedelinin %15'i)


3. Boşanma Davaları          
 

 a)Anlaşmalı Boşanma Davalar         12.850,00 TL     
 b)Çekişmeli Boşanma Davaları        16.875,00 TL     
 c)Çekişmeli ve Maddi, Manevi          16.875,00 TL (Belirlenen miktardan az olmamak üzere dava bedelinin %15’i)
Tazminat İstemli Boşanma Davaları    

 

    
4.Nesebin Reddi -Tashihi ve Babalık Davaları            

   13.900, 00 TL

 

           
5.Tanıma ve Tenfiz Davaları        

 13.900,00  TL    

 

 
6.Evlat Edinmeye İzin Davası  

      13.900,00  TL

 

     
7.6284 Sayılı Ailenin Korunması  ve Kadına Karşı Şiddeti Önlemeye Dair Tüm Başvuru  ve Davalar    

5.700,00 TL  

  
Adana Barosu tarafından belirlenmiş En az Ücret Çizelgesi yalnızca tavsiye niteliğindedir. Her dava somut olayın özelliklerine göre farklılık gösterir.  Bununla birlikte tarafların birbirlerinden talepleri, taraflar arasındaki kusur ve geçimsizlik boyutuna ve dosyanın genel durumuna göre ücret değişkenlik gösterebilecektir. 

Bu nedenlerle özellikle aile hukuku alanına giren çekişmeli boşanma davalarında davanın esasına ilişkin olarak avukatla yüz yüze görüşme neticesinde tarafların istekleri, kusur oranları ve davanın genel durumuna göre bir ücret belirlenecektir. Bu davalarla ilgili Adana nafaka davası avukatı ya da alanında uzman bir Adana boşanma avukatı ile çalışabilirsiniz.