Yatakları ayırarak eşinden ayrı uyuyan ve cinsel yükümlülükleri yerine getirmeyen eş kusurludur

  • Yargıtay Kararları
  • Yatakları ayırarak eşinden ayrı uyuyan ve cinsel yükümlülükleri yerine getirmeyen eş kusurludur

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİNİN BİR KARARINDA;

Davalı erkeğin cinsel yükümlülüklerini yerine getirmeyerek davacıyla ayrı yattığına dikkat çekilen kararda şu ifadelere yer verildi: "Davalı erkeğin gerçekleşen bu kusurlu (yatağını ayırma) davranışı davacı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder. Türk Medeni Kanunu'nun 174/2. maddesi davacı kadın yararına oluşmuştur. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak davacı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, bu yönün dikkate alınmaması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir."