Eşi ve çocuklarıyla ilgilenmeyip, birlik görevini yerine getirmeyen eş kusurludur

  • Yargıtay Kararları
  • Eşi ve çocuklarıyla ilgilenmeyip, birlik görevini yerine getirmeyen eş kusurludur

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2016/7249 E. 2017/12684 K.

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden davalı erkeğin eşi ve çocuklarıyla yeterince ilgilenmediği, sorumsuz davrandığı, birlik görevlerini yerine getirmekte ihmalkar davrandığı ve bu nedenle kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. O halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçeyle davanın reddi doğru bulunmamıştır.” ifadelerine yer verilmiştir.