Davaya rağmen tarafların tekrar bir araya gelmesi evlilik birliğinin temelinden sarsılmadığını, çekilebilir olduğunu gösterir

  • Yargıtay Kararları
  • Davaya rağmen tarafların tekrar bir araya gelmesi evlilik birliğinin temelinden sarsılmadığını, çekilebilir olduğunu gösterir

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi  E. 2010/925 E. 2011/1684 K. 07.02.2011 T.

 

Toplanan delillerden boşanma davası açıldıktan sonra tarafların iki defa barışıp bir araya gelerek evlilik birliğini sürdürdükleri anlaşılmaktadır. Davacı bu suretle önceki olayları affetmiş en azından hoşgörü ile karşılamış sayılır. Davaya rağmen tarafların tekrar bir araya gelmesi evlilik birliğinin temelinden sarsılmadığını, çekilebilir olduğunu gösterir. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde boşanmalarına karar verilmesi doğru görülmemiştir.