Anne ve babasının, eşini sürekli azarlamasına sessiz kalan koca kusurludur

  • Yargıtay Kararları
  • Anne ve babasının, eşini sürekli azarlamasına sessiz kalan koca kusurludur

Y2HD  2003/2609E. 2003/4066K. 24.3.2003 T.


Kadının temyizine gelince; Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalının anne-babasının davacıyı sürekli azarladıkları, kocanın bu davranışlara sessiz kaldığı gibi evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri de yerine getirmediği, kimseyle görüşmesine izin vermedikleri anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır.