Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Haksız fiil nedeniyle meydana gelen her türlü maddi ve manevi zarardan kaynaklı oluşan tazminat uyuşmazlıkları Tazminat Hukuku çerçevesinde incelenir.


İlgili Faaliyetler