Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler hukuku, şirketlerinin kurulması, tasfiyesi, birleşmesi, devredilmesi, sözleşmelerin düzenlenmesi ve şirketlere ilişkin diğer hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır. Ticaret hukuku, tacirler, şahıslar, işletme sahipleri arasındaki ticari ilişkileri kapsayan hukuk dalıdır.


İlgili Faaliyetler