Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Kişilerin ölümü veyahut gaipliği halinde, bu kişilerin malvarlığı değerlerinin Türk Medeni Kanununun öngördüğü şekilde, kimlere ve ne şekilde intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.


İlgili Faaliyetler