İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku

Konusu hizmet sözleşmesinden doğan İş Hukuku’nun temel işlevi; hem çalışanı hem de işvereni koruyan ve bunların devlet kurumlarıyla olan ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.


İlgili Faaliyetler