Yeni İktisap (İhtiyaç) Nedeniyle Tahliye İhtarnamesi

İHTARNAME

                                                                                                                  
İHTAR EDEN           :…….         

 

VEKİLİ                     :…….

 

KARŞI TARAF        :…….

 

KONU                      : Yeni İktisap Nedeniyle Tahliye İhtarnamesidir.


AÇIKLAMALAR      :

 

1.Müvekkil, halen kiracı olarak oturmakta olduğunuz taşınmazı ………. tarihinde satın almıştır. 
(EK: Tapu fotokopisi)

 

Müvekkilin Adana ilinde başka herhangi bir konutu da bulunmamakta olup müvekkil, söz konusu  taşınmazı kendisi mesken olarak kullanmak için satın almıştır. Bu nedenle müvekkil tarafından eski ev sahibinizle yaptığınız kira sözleşmesi yenilenmeyecektir.

 

Size başkaca herhangi bir ihtara gerek olmaksızın kayıtsız ve şartsız olmak suretiyle 6098 Sayılı TBK’nun ilgili hükümleri gereğine ihtardan itibaren 6 ay içinde taşınmazı tahliye etmenizi talep ederiz. 

 

Süresinde taşınmazı tahliye etmediğiniz aleyhinize “ihtiyaç nedeniyle tahliye davası” açılacağı, İHTAR OLUNUR.

 

Sayın Noter, iş bu ihtarname üç nüshadan ibaret olup; bir suretinin karşı tarafa tebliğini, bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını talep ederiz. 17.03.2023

İHTAR EDEN VEKİLİ