Mirasçılık Belgesi (Vesaret İlamı) Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

İSTEMDE BULUNAN
DAVACI        :

 

MİRASÇILIK BELGESİ 
TALEP EDİLEN KİŞİ
(MÜTEVEFFA)    :

 

KONU              : Mirascılık Belgesi (Veraset İlamı) İsteminden İbarettir. 

 

AÇIKLAMALAR : 

Yukarıda kimlik numarası yazılı müteveffa .................  tarihinde vefat etmiştir.

EK olarak nüfus kayıt örneğini sunuyorum. EK 'de görüleceği üzere müteveffa eşim olur. 

Miras intikal ve paylaşım işlemleri için müteveffa 'ya ait tüm mirasçılarını gösterir veraset belgesini isteme zorunluluğum hasıl olmuştur. 

HUKUKİ NEDENLER         : HMK, TMK ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLER              : Nüfus kayıtları, tanık, yemin, bilirkişi, keşif ve ilgili sair deliller.

 

SONUÇ ve İSTEM                 : Yukarıda açıklanan ve mahkemece resen tespit edilecek hususlar gereğince;

Yukarıda ayrıntılı kimlik bilgileri verilen müteveffa'nın tüm  mirasçılarını ve miras paylarını gösterir veraset belgesinin tarafıma verilmesini talep ederim. 10.05.2022


                                                                                                                                                                                                                     DAVACI
 

EKLER: Nüfus Kayıt Örneği 
Kimlik Fotokopisi