İsim Soy isim Değiştirme Dava Dilekçesi

İsim- Soy isim Değiştirme Dava Dilekçesi

 

... NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI    :

 

VEKİLİ    :

 

DAVALI    :

 

KONU    :Müvekkilin nüfus kayıtlarında  yazılı "..." isminin  "..." olarak değiştirilmesine ve bu ad değişikliğinin nüfus kayıtlarına tesciline  karar verilmesine ilişkin dava dilekçemizdir.


AÇIKLAMALAR:

1.Müvekkil kullandığı "..." isminin  telaffuzunun zor olması ve sosyal çevresi tarafından dalga konusu yapılması nedeniyle  ismini değiştirmek istemektedir.

 

2.4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nunda hem de 1587 sayılı  Nüfus Hizmetleri Kanununda ve Yargıtay kararlarında "İsim veya soyismin gülünç olması veya herhangi bir başka sebeple alay konusu edilmesi, İsmin ve soy ismin  telaffuzunun, yazılışının zor olması ve anlamsız olması'' gibi nedenler   isim değişikliği için haklı neden görmektedir.

 

3.Yukarıda detaylı şekilde açıkladığımız tüm bu nedenlerle müvekkilin nüfus kayıtlarında  yazılı "..." isminin  "..." olarak değiştirilmesi ve bu ad değişikliğinin nüfus kayıtlarına tescili için iş bu davayı açmak gerekmiştir. 

 

HUKUKİ NEDENLER   :TMK, Nüfus Hizmetleri Kanunu ve yargısal içtihatlar

 

HUKUKİ DELİLLER  :Kolluk araştırması, Tanık ve her türlü delil

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerden dolayı müvekkilin nüfus kayıtlarında  yazılı "..." isminin  "..." olarak değiştirilmesine ve bu ad  değişikliğinin nüfus kayıtlarına tesciline  karar verilmesini vekaleten  arz ve talep ederiz. /  /

DAVACI VEKİLİ