İhtiyaç Sebebiyle Tahliye İhtarnamesi Örneği - Kiracının Çıkarılması

  • Dilekçe Örnekleri
  • İhtiyaç Sebebiyle Tahliye İhtarnamesi Örneği - Kiracının Çıkarılması

İHTARNAME

 


İHTAR EDEN :
MUHATAP      :
KİRAYA KONU TAŞINMAZ ADRESİ           : 
KİRANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ  : 
KİRANIN BİTİŞ TARİH :
KONU​​​​   :Kira sözleşmesinin ............. tarihi itibariyle yenilenmeyeceği ve ............... tarihine kadar kiralananın tahliyesi ihtarından ibarettir.

 


AÇIKLAMALAR​:

 

 

Sayın muhatap, .................başlangıç tarihli ........ay için düzenlenen belirli süreli kira sözleşmesi uyarınc............................................adresinde bulunan bana ait taşınmazda kiracı olarak oturmaktasınız.
Halihazırda kiracı olmam, Adana ilinde başka herhangi bir konutumun bulunmaması ve kiralanan taşınmazı satıp kendime oturacağım bir konut alacak olmam yani sürekli ve zorunlu ihtiyaç sebebiyle Borçlar kanunu 350/1 maddesi uyarınca işbu belirtilen konut üzerinde kullanım ve tasarruf etme zorunluluğum doğmuştur. İşbu kira sözleşmesinden mütevellit her türlü alacak ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;  kira dönemi sonu olan..................  tarihinden itibaren kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ve en geç sözleşme bitim tarihi olan ................. tarihinde zorunlu  konut ihtiyacı sebebiyle TAŞINMAZI TAHLİYE EDEREK TESLİM ETMENİZİ, aksi halde yasal yollara başvuracağımı ihtaren bildiririm.

 

 

Sayın Noter; Üç nüshadan ibaret olan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba normal tebligat ile tebliğini , bir nüshasının tebliğ şerhiyle tarafımıza iadesini ve bir nüshanın da dairenizde saklanmasını saygıyla arz ederim. 09/05/2022  

   ​​​​İHTAR EDEN