Davadan Vazgeçme Dilekçesi

Davadan Vazgeçme Dilekçesi
                                                                                                    ADANA ...AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

DAVADAN VAZGEÇEN DAVACI : 

TALEP                                     : Davadan vazgeçme dilekçemdir.
 

AÇIKLAMALAR :
Yukarıda esas numarası yazılı dosyadaki davamdan vazgeçiyorum. Bu nedenle taleplerimden vazgeçiyorum.  Gereğinin yapılması talep olunur. 

                                                                                                                                                                                                              Davadan Vazgeçen Davacı