Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ


DAVACI ... (TC:...) ve DAVALI ... (TC:...) aralarında karşılıklı olarak anlaşarak BOŞANMAYA VE BOŞANMA FERİİLERİ,MAL REJİMİNE YÖNELİK HUSUSLARDA karar vermiş olup iş bu protokol tanzim edilmiştir.

 

Bu protokol gereğince ;

1- DAVACI... ve  DAVALI...  karşılıklı olarak boşanmayı kabul ederler.

 

2-BOŞANMA HUSUSU :

Taraflar .../.../... tarihinde evlenmiş olup, bu evlilikten iki müşterek çocukları bulunmaktadır. Taraflar arasındaki evlilik yalnızca kağıt üzerinde devam etmektedir. Taraflar arasında yaşanan sorunlar giderek artmış ve evlilik kurumunun devamının beklenmesi olanaksız hale gelmiştir. Bu nedenle taraflar ivedilikle boşanmak istemektedir. 

 

3-EV VE ÇEYİZ EŞYASI HUSUSU:

Tarafların birbirlerinden her türlü şahsi eşyası ile evlilik birliği içerisinde alınmış ve yine evlilik öncesinde eve getirmiş bulundukları eşyalar konularında herhangi bir alacakları olmadığını kabul ederler. 

 

4- ZİYNET EŞYASI,PARA,MEVDUAT,BORÇLAR HUSUSU:

Tarafların birbirlerinden ziynet eşyası, altın alacağı, para alacağı, para, mevduat hesabından kaynaklı olarak hiçbir hak ve alacak talepleri bulunmamaktadır.


5- MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT HUSUSU:

Boşanma sebebiyle her iki taraf karşılıklı olarak anlaşmış olup eşlerin birbirlerinden MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT talebi bulunmamaktadır.


6- MAL REJİMİ HUSUSU:

Tarafların evlilik birliği içerisinde edinmiş oldukları taşınır yada taşınmaz söz konusu olmayıp bu nedenlerle tarafların birbirlerinden mal rejiminden kaynaklı olarak katkı,katılma,değer artış payı gibi herhangi bir talepleri söz konusu değildir.

 

7- VELAYET HUSUSU:
Müşterek çocukların velayetleri ...'ya  verilecektir.

 

8-TEDBİR-İŞTİRAK NAFAKASI HUSUSU:

...'nın, ...'dan tedbir - iştirak nakafası talebi yoktur. ...'nın da  ...'dan tedbir - iştirak nafakası talebi yoktur. Tarafların birbirlerinden tedbir - iştirak nafakası talebi bulunmamaktadır.


9-YOKSULLUK NAFAKASI  HUSUSU:

... 'nın,... 'dan yoksulluk nafakası talebi yoktur. Aynı şekilde ... 'nın da... 'dan tedbir,yoksulluk nafakası talebi bulunmamaktadır. 

 

10-VEKALET ÜCRETİ VE MAHKEME MASRAFLARI HUSUSU :

Tarafların birbirlerinden vekalet ücreti yada mahkeme masrafları talebi bulunmamaktadır.

11- İş bu protokol özgür irademizle düzenlenmiş olup imzalanmıştır.

Sayın Mahkemenizin huzurunda da aynen ikrar edilecektir.

İş bu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve karşılıklı olarak imza altına aldık..../..../...

                                   DAVACI                                                                                                DAVALI