Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE 

DAVACI : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)
Adres

 

DAVALI : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)
Adres

 

DAVA KONUSU : Anlaşmalı Boşanma Davası

 

AÇIKLAMALAR :
1- Davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiş olup bu evlilikten …/…/… doğum tarihli çocuğumuz bulunmaktadır. Evlendiğimiz günden itibaren  davalı ile süregelen şiddetli geçimsizlik mevcuttur. Evlilik devamınca aramızda ve aileler arasında sürekli çatışmalar olmuştur. 

2-Evlilik birliğinin devamında yarar ve umut görülmediğinden ve evliliğin sürdürülmesinde de menfaatimiz kalmadığından iş bu davayı açmaktayım. Davalı taraf da boşanmayı kabul etmektedir. 

3- Davalı ile aramızda mal rejimi, maddi ve manevi tazminat, nafaka,mahkeme masrafları,eşyalar,ziynet eşyaları gibi konularda anlaştık ve EKte sunduğumuz düzenleyen protokolü düzenledik.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus Kaydı, Protokol, ikamesi mümkün her türlü delil
HUKUKİ NEDENLER : MK, HMK

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden dolayı;

Davanın kabulü ile davalı taraf da boşanmayı kabul ettiğinden sunulan protokol de göz önünde bulundurularak, protokol hükümleri uyarınca karar verilmek suretiyle davalı ile boşanmamıza karar verilmesini talep ederiz..../.../...

Davacı
Adı ve Soyadı
İmza