Tanıma ve Tenfiz Davaları

Tanıma ve Tenfiz Davaları

 

Tanıma ve Tenfiz Nedir?

 

Tanıma, yabancı bir ülkede alınan bir mahkeme kararının, kesin hüküm özelliğinin kabul edilmesi anlamına gelir.  Tenfiz ise başka bir ülkede verilen mahkeme kararının, verildiği ülkeden başka bir ülkede ki icra etkisini ifade eder. 

 

Tanıma, yabancı ülkede verilen mahkeme kararının, ülkemizde yürürlükte olan kanunlara uygunluğunun tespit edilmesi anlamına gelirken  tenfiz  ise bu mahkeme kararının icrasına karar verilmesidir. 

 

Türkiye'de Tanıma Tenfiz Davası Açabilmek İçin Gerekli Evraklar

 

Her davada olduğu gibi tanıma ve tenfiz  davasına  ilişkin olarak dava dilekçesinin yanında bir takım resmi ve özel belgelerin sunulması gerekir. Bunların mahkemeye sunulmaması  halinde mahkeme davacı tarafa süre vererek eksiklikleri gidermesini istemektedir. Verilen süre içerisinde de  bu belgelerin tamamlanmaması halinde  tanıma ve tenfiz davanız reddedilir. Bu bakımdan davayı açar iken Adana Avukat ile çalışarak bu belgelerin hazır edilmesi davanın kabul edilmesi veya davanın kısa sürede neticelenmesi açısından son derece önemlidir.  

 

Gerekli belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz ; 

  • Yabancı mahkeme tarafından verilmiş kararın ıslak imzalı aslı yahut ıslak imzalı onaylı sureti,
  •  Yabancı mahkeme tarafından verilen kararın kesinleşmiş bir mahkeme hükmü olduğunu gösterir belge yani kesinleştiğine dair şerh,
  • Yabancı mahkeme kararı üzerine yetkili makam tarafından  yapılmış bir Apostil şerhi, (apostil şerhinin ne olduğunu tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır başlıklı yazımızda belirtmiştik)
  •   Kararın, kesinleşme şerhinin ve apostil şerhinin yeminli tercüman tarafından çevrilmesi ve konsolosluk tarafından tasdik edilmiş olması.
  •  Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
  • Noter onaylı ya da konsolosluktan alınan Avukat vekâletnamesi.

 

Söz konusu bu belgelerin dava açılırken dava dilekçesine eklenmiş olması davanızın  reddedilmemesi yahut davanızın kısa sürede sonuçlanması açısından son derece önemlidir. Bu nedenler tanıma ve tenfiz davası açmadan önce uzman bir Adana avukat ile çalışılması önemlidir.

 

Boşanma Davalarında Tanıma ve Tenfiz

 

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, boşanma davalarını yaşadıkları ülkede açabilecekleri gibi, Türkiye'de de açabilirler. Ancak yurtdışında alınan bir boşanma hükmünün Türkiye'de bir hükmü yani uygulanabilirliği yoktur. Yabancı ülkede alınan boşanma kararının Türkiye'de hüküm doğurabilmesi için boşanma kararının tanıma ve tenfizinin yapılması gerekir.  

 


Tanıma ve Tenfiz davalarında Türk Mahkemeleri iki hususu kontrol eder:

-Birinci husus eğer boşanma davasında tarafların ikisi Türk ise ve bu nedenle Türk Hukuk Kuralları uygulandı ise bunun doğru uygulanıp uygulanmadığıdır.


-İkinci husus ise eğer boşanma davasında taraflardan biri Türk diğeri ise yabancı ülke vatandaşı ise ve bu nedenle Yabancı Ülke Hukuk kuralları uygulandı ise kararın Türk kamu düzenini ihlal edip etmediğidir.


Yani yabancı mahkemece verilen bir boşanma hükmü, Türk Mahkemelerince tanınmadıkça ve tenfiz edilmedikçe, taraflar Türkiye'de boşanmış sayılmazlar ve Türkiye sınırları içinde evliliğin hükümleri devam eder.

 

Şayet yabancı bir mahkeme tarafından verilen bir boşanma kararının tanıma ve tenfizi yapılmaz ise; Evliliğin tüm hükümleri Türkiye de devam ettiğinden, evlilik birliğinden kaynaklanan tüm haklar devam eder. 

 

 

Evlilik birliğinin Türkiye’de devam ediyor olarak görünmesi nedeniyle, taraflar tanıma ve tenfiz yapmadıkça yeniden evlenemeyecektir. Şayet böyle bir durumda yeni bir evlilik yapılır ise bu evlilik hüküm doğurmaz.

 

 

Bununla birlikte tanıma ve tenfiz davası için Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ülkemize gelmesine gerek yoktur. Vekil aracılığı ile tanıma tenfiz davalarının tüm aşamaları tamamlanır.