Şikayetten Vazgeçme ve Şikayetten Vazgeçmenin Ceza Davasına Etkisi

  • Ana Sayfa
  • Şikayetten Vazgeçme ve Şikayetten Vazgeçmenin Ceza Davasına Etkisi
Şikayetten Vazgeçme ve Şikayetten Vazgeçmenin Ceza Davasına Etkisi

 

Takibi şikayete bağlı suçlarda, mağdur tarafından şikayet hakkı kullanılırsa, savcılık tarafından soruşturma başlatılabilir. Savcılık, şikayete bağlı suçlarda kendiliğinden soruşturma başlatamaz. Ancak, soruşturması şikayete bağlı ve şikayet hakkı kullanılmamış olsa bile bazı hallerde kendiliğinden soruşturma başlatılır. Bunlar, çocuklara karşı işlenen suçlarda suçüstü halinde ve Beden veya akıl hastalığı, malûllük veya güçsüzlükleri nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda suçüstü halinde şeklinde sıralanabilir. Detaylı bilgi için alanında uzman Adana Ceza Avukatı'ndan bilgi alınabilir. 

 

Şikayetten Vazgeçme  Nedir?

 

Şikayetten vazgeçme, şikayete tabi suçlarda, soruşturmayı sona erdiren veyahut kovuşturma aşamasına geçilip ceza davası açılmışsa davanın düşmesine yol açan bir işlemdir (TCK md. 73/4).

 

Şikayetten Vazgeçmenin Sanıklara Etkisi 

 

Takibi şikayete bağlı suçlarda şikayetten vazgeçmenin etkisi tüm sanıklara sirayet eder. Yani, bir sanık hakkında şikayetten vazgeçme yapılırsa bu diğer sanıkların da hukuki durumunu etkiler ve tüm sanıklar hakkında davanın düşmesi kararı verilir. Ancak, şikayete tabi olmayan, yani resen soruşturulan suçlarda, bir sanık hakkında yapılan şikayetten vazgeçme, diğer sanığa sirayet etmez. 

 

Şikayetten Vazgeçme Durumunda Aynı Suç İçin Yeniden Şikayetçi Olunması Mümkün Müdür?

 

Takibi şikayete bağlı suçlarda, şikayetten vazgeçme dilekçesi verildikten sonra, aynı fiil ile ilgili bir daha şikayetçi olunması mümkün değildir.  Yani, şikayetten vazgeçme beyanının geri alınması veya bir başka deyişle şikayetten vazgeçmeden vazgeçme mümkün değildir.

 

Hangi aşamada olursa olsun, takibi şikayete tabi suçlarda şikayetten vazgeçme beyanında bulunulduktan sonra aynı fiil ile ilgili şikayet hakkı bir daha kullanılamaz. 

 

Şikayetten Vazgeçme Hakkının Hukuki Niteliği 

 

Şikayetten vazgeçme, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Bu nedenle şikayetten vazgeçme hakkı, müştekinin şikayet hakkının bir parçasıdır. Şikayetten vazgeçme, vazgeçmenin hangi aşamada yapıldığına göre farklı değerlendirilmelidir.  Hem soruşturma hem kovuşturma aşamasında şikayetten vazgeçme mümkündür.  Ancak kovuşturma aşamasında karar kesinleşinceye kadar şikayetten vazgeçilir, karar kesinleştikten sonra şikayetten vazgeçme mümkün değildir. Çünkü kararın kesinleşmesinden sonraki aşamada kararın infazı uygulanmaya başlanacaktır.  

 

Zarar gören veya mağdur müşteki, şikayetinden vazgeçse bile,  aleyhine suç işleyen şüpheli veya sanık hakkında her zaman maddi ve manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir. Şikayetten vazgeçilmiş olsa bile alanında uzman bir Adana Ceza Avukatı'ndan yardım alarak, sanık veya şüpheli hakkında maddi manevi tazminat davası açabilirsiniz. 

 

15 yaşından küçük çocuklarda şikayetten vazgeçme hakkı ancak çocuğun kanuni temsilcisi yani örneğin çocuğun annesi veya babası tarafından kullanılabilecek bir haktır.  

 

Şikayetten Vazgeçme Nasıl ve Nereye Yapılır?

 

Karakolda veyahut, savcılığa ya da mahkemeye, şikayetten vazgeçme dilekçesi verilecek şikayetten vazgeçilebilir. Ancak şikayetten vazgeçme beyanının şüpheye yer vermeyecek şekilde açık olması gerekir. Şikayetten vazgeçme, alanında uzman bir Adana Ceza Avukatı tarafından da müvekkili adına vekaleten gerçekleştirilebilir.