Senet Takibi Nasıl Başlatılır ve Senet Alacağı Nasıl Tahsil Edilir ?

  • Ana Sayfa
  • Senet Takibi Nasıl Başlatılır ve Senet Alacağı Nasıl Tahsil Edilir ?
Senet Takibi Nasıl Başlatılır ve Senet Alacağı Nasıl Tahsil Edilir ?

 

Elinizde bulunan senet ile icra takibi başlatmak için İcra Müdürlükleri'ne başvurulur. Senedin ödeme günü gelmesine rağmen senet borcunu ödemeyen kişiler hakkında icra takibi başlatılabilir. Senet takibi başlatmak için alanında uzman Adana İcra Avukatı'ndan yardım alabilirsiniz.


Bir Senette Olması Gerekenler Nelerdir?


Senet doldurulurken eksiksiz şekilde doldurulması, senedin tahsilatı konusunda bir problem yaşamamak için oldukça önemlidir. Elinizde bulunan senet ile icra takibi başlatabilmek için elinizdeki senedin bazı koşullara sahip olması gerekir. Bir senette bulunması gereken zorunlu unsurlar şunlardır;

 

  • Senedin düzenlendiği yer,

  • Borcun ödeneceği yer,

  • Düzenleyen kişinin adı soyadı ve imzası,

  • Senedi imzalayan kişinin borç altına girdiğinin açıkça ifade edilmesi,

  • Senedin vade tarihi


Eğer bir senette senedin düzenlendiği yer, borcun ödeneceği yer, düzenleyen kişinin adı soyadı ve imzası, senedi imzalayan kişinin borç altına girdiğinin açık ifadesi, senedin vade tarihi mevcutsa bu senet geçerli bir senettir ve kıymetli evrak vasfına sahip sayılır. Senet düzenlerken alanında uzman Adana İcra Avukatı'ndan yardım almak, senedin tahsili açısından önem arz eder.

 


Ödenmeyen Senet İçin İcra Takibi Nasıl Başlatılır?Her senedin üzerinde bir ödeme yani vade günü yazar. İcra takibi başlatılabilmesi için öncelikle bu ödeme gününün geçmesi gerekir. Yani ödeme günü gelmeden senet ile icra takibi başlatılamaz. Borçlu, senette belirlenen borcu vade gününde ödemezse, alacaklı kişi icra takibi başlatabilir. Senet takibi için Adana İcra Avukatı'ndan yardım alabilirsiniz.Senet takibi, tıpkı diğer takipler gibi İcra Müdürlüklerinde açılır. İcra takibi açılırken senedin aslı, İcra Müdürlüğü'ne sunulur. İcra Müdürlüğü, takibin açılmasıyla birlikte bir ödeme emri düzenler ve bu ödeme emrini borçluya tebliğ eder. Ödeme emrini tebliğ alan borçlu, ödeme emrine itiraz edebilir, itiraz için süre 5 gündür. Borçlu, icra dosyasının bulunduğu İcra Müdürlüğü'ne bir dilekçe vererek borca veyahut senetteki imzaya itiraz edebilir. Ancak borçlu eğer borca ya da imzaya itiraz etmez ise itiraz sürenin bitmesiyle takip kesinleşir. Takibin kesinleşmesinin ardından tüm haciz işlemleri başlar.

 


Takibin kesinleşmesiyle birlikte borçlunun var ise taşınır ve taşınmaz malları, banka hesapları, maaşı, alacaklı olduğu dosyalarına haciz konulur ve bu malların satışı ile alacaklı senet alacağını tahsil edilir.