Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK) Nedir? (CMK m 172)

  • Ana Sayfa
  • Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK) Nedir? (CMK m 172)
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK) Nedir? (CMK m 172)

 

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK), diğer bir ismiyle  takipsizlik kararı; savcılık tarafından yürütülen soruşturma neticesinde şüpheli kişi veya kişiler hakkında kovuşturma yani ceza mahkemesinde kamu davası açılması olanağı veya yeterli şüphe oluşturacak delilin söz konusu olmaması nedeniyle ceza mahkemesinde kamu davası açılmasına gerek görülmeden, savcılık aşamasında dosyanın kapanması anlamına gelir. 

 

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK), savcılığın toplanan deliller neticesinde soruşturma işlemlerini sona erdirdiğini ve kamu davası açılmaksızın soruşturma dosyasını kapatma kararı aldığını gösterir.

 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.172/1 uyarınca, yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi, kovuşturma olanağının bulunmaması durumlarında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.  

 

Soruşturma aşamasında elde edilen deliller ile şüphelinin suçu işlediği açıkça belliyse yeterli şüphenin varlığından söz edilir. Yeterli şüphenin varlığı durumunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK) verilmez, iddianame düzenlenerek kamu davası açılır ve kovuşturma aşamasına geçilir. Ancak eğer, şüphelinin soruşturma konusu suçu işlediğine dair yeterli somut ve inandırıcı delil yani yeterli şüphe yok ise savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığı kararı (KYOK) verilir. 

Savcılığın, kovuşturma olanağının bulunmaması nedeniyle de kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (kyok) vermesi mümkündür.  Kovuşturma olanağının bulunmadığı haller şunlardır:

 

a.Şikayete Bağlı Suçlarda Şikayetin Gerçekleşmemesi:

Eğer, soruşturma konusu suç şikayete bağlı bir suç ise ve şikayet hakkına sahip kişi, şikayet hakkını kullanmayıp şikayetçi olmadıysa, şikayet yokluğundan kovuşturma olanağı yoktur. Yani, şikayete tabi suçlarda, şikayet hakkına sahip kişi şikayetçi olmadıysa, kovuşturmaya yer olmadığı kararı (KYOK)  verilir. Yine şikayete bağlı suçlarda, soruşturma aşamasında şikayet hakkı sahibi, şikayetten vazgeçerse  kovuşturmaya yer olmadığı kararı (KYOK) verilir. 


b. Şikayet Süresinin Geçmesi:

Şikayet süresinin geçmesi, suçun meydana gelmesinden belli bir süre geçtiği halde dava açılmaması, herhangi bir şekilde şikayetçi olunmaması durumudur. Örneğin, hakaret suçunda şikayet süresi 6 aydır. Suç eyleminin meydana geldiği günden itibaren 6 aylık süre içinde şikayet hakkı sahibi şikayetçi olabilir. Ancak şikayet, süresi geçtikten sonra yapılırsa savcılık tarafından, şikayet süresinin geçmesi nedeniyle  kovuşturmaya yer olmadığı kararı (KYOK) verilir.

 

c.Yaş Küçüklüğü:  

Eğer yaş küçüklüğü varsa bu nedenle cezai ehliyet ve sorumluluk doğmaz. Bu hallerde savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK) verilir. 

 

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı (KYOK) Kim Tarafından Verilir?

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (kyok), soruşturmayı yürüten savcı tarafından verilir. 

 

Yapılan soruşturma neticesinde, elde edilen delillerin, şüphelinin suçu işlediğini gösterir nitelikte olmaması yani yeterli şüphe oluşturmaması durumunda tüm delillerin toplanın ardından kovuşturmaya yer olmadığı kararı (KYOK) verilebilir. 

 

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı (KYOK) , suçtan zarar gören, müşteki ve önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye tebliğ edilmek suretiyle bildirilir. 

 

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtirazın Süresi

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı kendisine tebliğ edilen müşteki veya suçtan zarar gören kişi, tebliğden itibaren 15 gün içinde verilir.

 

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Nereye Edilir?

 Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğine itiraz edebilir. (CMK md.173/1). Örneğin, Adana Adliyesinde verilen bir takipsizlik kararına Adana Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz edilebilir.

 

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı, kovuşturma aşamasına geçilmesi için yeterli şüphenin varlığını gösteren delillerle birlikte bir itiraz dilekçesi itiraz edilir.

 

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtirazın Sonuçları

  • Sulh ceza hakimliği önüne gelen itiraz hakkında, dosyada mevcut bulunan belge ve deliller üzerinden değerlendirme yapılabileceği gibi, yeniden delil toplanılması ve soruşturmanın genişletilmesi talebi var ise yeni deliller de toplanılabilir. 
  • Sulh ceza hakimliği, kamu davasının açılması için yeterli şüphenin bulunmadığı kanaatine varırsa, KYOK itirazı gerekçeli olarak reddeder ve karar itiraz edene tebliğ edilir.
  • Sulh ceza hâkimliği, itiraz neticesinde kovuşturma yürütülmesi için yeterli şüphenin varlığına kanaat getirirse ve itirazın haklı olduğu kanaatine varırsa, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı (KYOK) kaldırır. Bu durumda savcılık tarafından iddianame düzenlenir ve kamu davası açılır.