İstinaf Kanun Yolu Nedir?

İstinaf Kanun Yolu Nedir?

Bu makalemizde, İstinaf yolu nedir ? İstinaf incelemesi nedir ? Kararı istinaf etmek nedir? gibi  sorulara cevap vereceğiz.

 

Kararı İstinaf Etmek Ne Demektir?

 

İstinaf kanun yolu, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararlara karşı verilmiş olan kararlara karşı, kararın incelenmesi için  başvurulan bir kanun yoludur.

 

Hukuk davasının görüldüğü bir ilk derece mahkemesi kararına karşı Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'ne başvurulurken, ceza davasının görüldüğü bir ilk derece mahkemesi kararına karşı ise  Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'ne başvurulur.

 

İstinaf Yolu Açık Ne Demektir?

 

İlk derece mahkemelerinin yani yerel mahkemeler tarafından verilmiş bütün kararlara karşı istinaf kanun yoluna başvurulamaz. Öyle ki ilk derece mahkemesi, çoğunlukla vermiş olduğu kararların sonunda söz konusu karara karşı istinaf kanun yolunun olup olmadığı belirtmektedir.

 

a)Ceza Mahkemelerinde İstinaf Başvurusu Nasıl Yapılır? Süresi Nedir?

 

Ceza mahkemelerinde istinaf kanun yoluna başvuru süresi, ilk derece mahkemesi kararının tarafların duruşmada yüzüne karşı okunmasından veya taraflara tebliğinden itibaren 7 gündür. Kanun tarafından verilen bu sürede hukuka uygun ve süreler uygun bir istinaf başvuru dilekçesi için Adana ceza avukatı ile çalışılmalıdır.

 

İstinaf dilekçesi, Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere kararın verildiği ilk derece mahkemesine verilir ve bu şekilde  istinaf başvurusu yapılır.

 

İstinaf Mahkemesi Nasıl İnceleme Yapar?

 

  • İstinaf Mahkemesinin Dosya Üzerinden İnceleme Yapması (CMK 280)

İstinaf mahkemesi tarafından gerekli görüldüğü durumda inceleme,  dosya üzerinden yapılır ve  yapılan inceleme ile şu kararlar verilebilir:

1. Esastan Red (İlk Derece Mahkemesinin Kararının Hukuka Uygun Olduğuna İlişkin Karardır)
2. Düzelterek Esastan Red  (İlk Derece Mahkemesinin Kararının Hukuka Aykırılığını Düzeltilerek Başvurunun Reddine İlişkin Karardır)
3. Bozma Kararı  (İlk Derece Mahkemesinin Kararının Hukuka Aykırı Olduğuna İlişkin Karardır)

  • İstinaf Mahkemesinin Duruşmalı İnceleme Yapması

İstinaf mahkemesi, dosya üzerinden inceleme yaptığı gibi duruşma açarak da ilk derece mahkemesi kararını inceleyebilir. Duruşmalı inceleme halinde istinaf mahkemesi şu şekilde karar verebilir:
1. Esastan Red (İlk Derece Mahkemesinin Kararının Hukuka Uygun Olduğuna İlişkin Karardır)
2. İlk derece mahkemesinin kararını kaldırarak yeniden hüküm kurar.


b)Hukuk Mahkemelerinde İstinaf Başvurusu Nasıl Yapılır? Süresi Nedir?

 

HMK madde 345 gereğince; İstinaf yoluna başvuru süresi iki haftadır. Bu süre, ilamın usulen taraflardan her birine tebliğiyle işlemeye başlar. 

İstinaf dilekçesi, Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'ne gönderilmek üzere kararın verildiği ilk derece mahkemesine verilir ve bu şekilde  istinaf başvurusu yapılır.

 

İstinaf Mahkemesinin İstinaf İncelemesi Neticesinde Verebileceği Kararlar

 

1. İlk derece mahkeme kararının esası incelenmeden kaldırılması ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın geri gönderilmesi,

 2.İncelenen mahkeme kararının usul veya esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığı takdirde başvurunun esastan reddine,

3.Yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasında hata edilip de yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde veya kararın gerekçesinde hata edilmiş ise düzelterek yeniden esas hakkında,

4. Yargılamada bulunan eksiklikler duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte ise bunların tamamlanmasından sonra başvurunun esastan reddine veya yeniden esas hakkında karar verilir.

 

N&F hukuk ve danışmanlık ofisi olarak, Adana Ceza Avukatı alanında çalışmalarımız bulunmaktadır.