İsim Değişikliği Davası

İsim Değişikliği Davası

 

Kişilerin isim ve soy isimleri, toplumda diğer kişilerden ayırt edilebilmesini sağlayan en önemli unsurdur. Kişilerin isim ve soy isimleri, yaşam tarzları ve karakteristik özellikleri ile uyumlu olmalıdır. Kişilerin, isim ve soy isimlerini benimseyememesi durumunda mutsuz olmaları kaçınılmazdır. 

 

İsim Değişikliği Davası Kanun Maddesi

TMK m.27: "Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir." demek suretiyle kişilerin isimlerini haklı bir sebebe dayanarak değiştirebileceğini hüküm altına almıştır. 

 

İsim Değişikliği Davası Haklı Nedenler

Kanundaki haklı sebep kavramı, oldukça geniş yorumlanmıştır. Haklı sebep, bireyin şahsi sebeplerini de kapsamakla birlikte;
•    Kişi, isim ve soyadına aidiyet hissetmemesi,
•    Kişinin isim ve soyadının komikse ve çevresi tarafından dalga konusu yapılması,
•    Kişinin yaşadığı  bir travmayı hatırlatması,
•    Kişinin iş ve sosyal hayatını etkilemesi gibi sayısız birçok nedenle isim ya da soyadı değişikliği davası açılabilir.  

 

İsim ve Soy İsim Değişikliği Davalarında Yetkili Mahkeme

İsim ve soyadı değişikliği davası için yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Davacı, söz konusu iş bu davayı ikametgahının bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açabilir.

 

İsim ve Soy İsim Değişikliği Davaları Nasıl Açılır?

 

İsim ve soyadı değiştirme davasını birey kendisi açabileceği gibi özel yetkili  vekaletname verdiği  isim değişikliği davası avukatı tarafından açılabilmektedir. İsim veya  soyadı değiştirme davasına davalı sıfatı ile Nüfus Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş bir memur katılmaktadır.

 

İsim ve Soyadı Değiştirme Davasının Süresi

 

İsim ve soyadı değiştirme davası, ilk duruşmada ya da en geç ikinci duruşmada tamamlanmakla birlikte mahkeme hakimi gerek görürse davacının gösterdiği tanığı da dinleyebilir.  

 

İsim ve Soyadı Değiştirme Davası Avukatın Rolü

 

Süreç içinde alanında uzman bir isim değişikliği avukatı ile irtibat halinde olmak oldukça önemlidir. Zira isim değişikliği talebinin kabul edilmesi için haklı bir sebebin varlığı yeterli değildir.  İsim değişikliği davalarında asıl önemli olan haklı bir sebebin varlığını ispat edebilmektedir. Eğer isim değişikliği davasında haklı sebebin varlığı ispatlanamaz ise dava reddedilir ve isim değişikliğine karar verilmez. Bu nedenle isim değişikliği sürecinde alanında uzman bir isim değişikliği avukatı ile çalışmak oldukça önemlidir. 

 

İsminizden veya soy isminizi benimseyemiyorsanız, isim ve soy isminiz sizi mutsuz ediyorsa alanında uzman bir isim değişikliği avukatı ile birlikte çalışmak lehinize olacaktır. Süreçle ilgili detaylı bilgiye sahip olmak ve uzman bir destek almak için ofisimizle irtibat kurabilirsiniz.