İddet Müddeti (Kadın İçin Bekleme Süresi) Kaldırma Davası

  • Ana Sayfa
  • İddet Müddeti (Kadın İçin Bekleme Süresi) Kaldırma Davası
İddet Müddeti (Kadın İçin Bekleme Süresi) Kaldırma Davası

 

İddet Müddeti Nedir?

 

Kadın, boşandıktan sonra başka biriyle evlenmeden önce beklemesi gereken süreye iddet müddeti (bekleme süresi) denir. İddet (kadın için bekleme) müddeti davasının diğer adı ise  boşanma sonrası bekleme süresi davasıdır.

 

4721 sayılı Türk  Medeni Kanunu m. 132 Kadın içi bekleme süresini düzenler. Bu madde gereğince; “Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.”

 

Boşanma Sonrası İddet Süresi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

 

TMK m. 132 ‘de düzenlenen iddet müddeti, diğer bir adı ile kadın için bekleme süresi boşanan kadının, yeniden başka bir erkekle evlenmesi için beklemesi gereken süreyi ifade eder. Bu süre, TMK m. 132 kapsamında üçyüz gündür. Boşanma davası sonrası kadının tekrar evlenebilmesi için beklemesi gereken bu süre, boşanma davasında ki boşanma kararının kesinleşme tarihinden itibaren 300 gün yani 10 ay'dır.

 

Kadının İddet Müddetinde Hamile Kalması Ve Doğum Yapması


İddet müddeti yani kadın için bekleme süresi olan üçyüz günlük süre içinde, boşanan kadın doğum yapması durumunda babalık karinesi gereğince çocuğun babası kadının boşandığı kocadır. Babalık karinesinin aksi ispat edilinceye kadar, boşanan kadının üçyüz gün içinde doğan çocuğunun babası boşandığı kocası sayılacaktır. 

 

İddet müddeti yani kadın için bekleme süresi, boşanan kadının olası bir gebelik durumunda, doğacak olan çocuğun soybağının tespiti amacıyla düzenlenmiştir. Çocuğun üstün yararı, kamu düzenine ilişkindir. TMK m. 132 çocuğun üstün yararı gözetilerek uygulanır. 

 


İddet Müddeti (Kadın için bekleme süresi) Kaldırılması Davası Süreci

 

İddet müddeti diğer bir adı ile kadın için bekleme süresi, boşanma kararının kesinleştiği tarihten üçyüz gün geçmekle kendiliğinden kalkar. 
Boşanan kadının, boşandığı kişiden başka biriyle evlenebilmesinin ilk şartı iddet müddetinin kalkmış olmasıdır. Şayet kadın bu sürenin geçmesini beklemek istemezse veyahut boşandığı kişiden başkasıyla evlenmeyi istemesi durumunda iddet müddetinin kaldırılması davası açarak iddet müddetinin yani bekleme süresinin kaldırılmasını isteyebilir. 
 

 

İddet müddeti yani kadın için bekleme süresinin kaldırılması için kadının hamile olmadığını hastaneden alacağı sağlık raporu ile ispatlaması gerekir. Alınan raporda kadının hamile olmadığı tespit edilirse, iddet müddeti olan üçyüz günlük sürenin kaldırılmasına karar verilir. 
 

 

İddet müddetinin kaldırılmasıyla birlikte, boşanan kadının hamile olmadığı tespit edilir ve böylelikle TMK m.132 kapsamında yeniden evlenebilmesine engel teşkil edebilecek durumlar ortadan kalkar. 

 

Boşanan kadının, evliliğini sona erdirdiği eşi ile yeniden evlenmesi durumunda iddet müddeti süresinin geçmesinin beklenmesine gerek yoktur. Bu sürenin geçmesi, yalnızca kadının boşandığı kişiden başkasıyla evlenmesi durumunda beklenir. 

 

İddet Müddeti Kaldırma Davası Nasıl Açılır?

 

İddet (bekleme) müddeti kaldırma davası, süreyi kaldırmak isteyen kadının dilekçeyi mahkemeye vermesiyle açılır. Bu dava da davalı taraf yoktur, çekişmesiz ve hasımsız olarak açılır.

 

İddet Müddeti Kaldırma Davası Ne Kadar Zamanda Sonuçlanır?

 

Bu dava sürecini hızlı bir şekilde sonuçlandırmak için aile hukukunda uzman  bir avukattan yardım alınması gerekir. İddet (bekleme) müddeti kaldırma davası avukat eşliğinde ortalama 15 -20 günlük bir sürede sonuçlanabilir. Davanın açıldığı mahkemeden  iddet müddeti kaldırılmasına ilişkin karar çıktıktan sonra kadın, bu karar ile tekrar evlenebilir.  

 

İddet Müddeti Kaldırma Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme 

 

İddet müddetinin kaldırılması davası için görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise kadının yerleşim yeri mahkemesidir.

 

  • Uzman bir destek alınmadığı takdirde iddet müddetinin kaldırılması kararı verilmesi yaklaşık bir yılı sürebilir. Bu durum davacı kadının hak kayıplarına uğramasına sebebiyet verecektir. Sürecin hızlı sonuçlanması için alanında uzman bir avukattan hukuki destek almak oldukça önemlidir.