Hakaret ya da Tehdit Suçunda Alınmış Olan Ses Kaydı Delil Olarak Kullanılabilir mi?

  • Ana Sayfa
  • Hakaret ya da Tehdit Suçunda Alınmış Olan Ses Kaydı Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Hakaret ya da Tehdit Suçunda Alınmış Olan Ses Kaydı Delil Olarak Kullanılabilir mi?

 

Yasal  olmayan şekilde elde edilen delillerin ve belgelerin ceza mahkemelerinde delil olarak kullanılması ve hükme esas alınması mümkün değildir. Fakat  belli bir durumla karşılaşan tarafın almış olduğu kayıtlar hukuka aykırı delil olmaktan çıkarak hukuka uygun hale gelir  ve  ispat amacıyla kullanılabilir.


Yargıtay’ın yerleşik uygulamalarına göre, aşağıdaki şartların tümü bir arada gerçekleştiği takdirde elde edilen delil ceza hukuku anlamında hukuka uygun delil olarak kabul edilir:


1.Ses, görüntü ya da  video kaydı yapan kişinin kendisine veya yakınlarına karşı işlenmekte olan (hakaret, tehdit, iftira, cinsel taciz, cinsel saldırı veya şantaj gibi) suçlar söz konusu olduğunda  bunu ispatlamak amacıyla suç konusu saldırıyı engellemek için kayıt yapması gerekebilir.


2.Kayıt yapan kişiye ya da  yakınlarına karşı işlenen suç veya haksız saldırı, “tesadüf bir şekilde” ya da “ani bir şekilde gelişen bir olay” şeklinde  olmalıdır. Kısacası planlı bir şekilde yapılması hukuka uygun değildir.


3.Ses, fotoğraf veya video kaydı yapan kişinin, işlenen suç nedeniyle o anda kolluk güçlerine başvurma imkanının olmaması gerekmektedir.


4.Kaydı yapan kişi kaybolma ihtimali olan delillerin kaybolmasını engellemek  ve yetkili makamlara sunmak yani  güvence altına almak amacıyla bu kayıtları yapmalıdır.


Görüleceği üzere bu şekilde hukuka uygun olması halinde ya da zorda kalma durumu yani başkaca bir ispat durumu olmaması hallerinde alınan ses kayıtları delil olarak Kabul edilebilmektedir.


Adana’da bir Hukuk bürosu olarak ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir çok dava ve iş takibini gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamalarında profesyonel olarak yapmaktayız.