Düğünde Takılan Ziynet Eşyaları Kime Aittir

  • Ana Sayfa
  • Düğünde Takılan Ziynet Eşyaları Kime Aittir
Düğünde Takılan Ziynet Eşyaları Kime Aittir

 

Boşanma davalarında yaşanan artış nedeniyle düğünde takılan ziynet eşyaların kime ait olduğu oldukça merak edilen bir konu haline geldi. 

TMK, düğünde takılan ziynet eşyası ve nakit paranın kime ait olacağı konusunda açık bir hüküm içermemektedir. Bu nedenle toplum tarafından erkeğin akrabaları tarafından takılan altınların erkeğe, kadının akrabaları tarafından takılan altınların ise kadına ait olduğu kabul edilse de bu bir yanılgıdan ibarettir. Kanunda bulunan bu boşluk nedeniyle, düğünde takılan ziynet eşyaların kime ait olduğu Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarıyla doğrultusunda belirlenmektedir.

 

Yargıtay’ın yerleşik içtihatları, düğünde takılan ziynet eşyaların kadına ait olduğu (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2020/240 K. ) ve ziynet eşyaların TMK md.220 kapsamında kadının kişisel malı sayıldığı, yalnızca erkeğe özgü ziynet eşyaların yani erkeğin kullanabileceği takıların erkeğe ait olduğu yönündedir. Buna göre, düğünde erkeğe takılan ve erkeğin kullanımına özgü bir yüzük veya kol saati erkeğe ait sayılır. Ancak bunun dışında erkeğe özgülenmeyen ve kadına takılan tüm ziynet eşyalar ve para kadının kişisel malı niteliğindedir. 

 

 

Düğünde Takılan Ziynet Eşyaların İadesi Nasıl Gerçekleşir?

 

Düğünde takılan ziynet eşyalar, kadının kişisel malı niteliğinde olduğundan, erkeğin ziynet altınları kadından alarak elinde bulundurması ya da bunları bozdurarak harcaması durumunda kadın kişisel malı olan ziynet eşyaların iadesini talep edebilir. 
Bununla birlikte ziynet eşyaları iadesini istemek için mutlaka açılmış bir boşanma davasının varlığı veya bir boşanma durumunun mevcut olması gerekmez. Kadın, ziynet eşyaların iadesini boşanma davası açmaksızın evliliğin devamı sürecinde de talep edebilir. Nitekim, ziynet eşyaların iadesi boşanma davasının ferisi niteliğini taşımaz.
Davacı kadın, düğünde takılan ziynet eşyaların iadesini isterken ziynetlerin cinsini, niteliğini, gramını ve kaç ayar olduğunu ayrı ayrı ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Ziynet eşyanın iadesi davasında ziynet eşyaların aynen iadesi veya ziynet eşyaların bedelinin iadesi talep edilebilir. 

 

 

Ziynet Eşyaların İadesi Davasında İspat

 

Ziynet eşyalar yani altınlar nitelikleri itibariyle saklanabilen ve taşınabilen eşyalardandır. Yargıtay’ın yerleşik içtihatları uyarınca düğünde takılan altınların kadının üzerinde bulunduğu, kadın tarafından evde saklanarak muhafaza edildiği kabul edilir. 
Bu itibarla düğünde takılan altınların yani ziynet eşyaların iadesini talep eden davacı kadın, söz konusu ziynet eşyaların kendisinde olmadığını, ziynet eşyaların kendi rızası dışında elinden alındığını, bedelinin geri ödenmesi koşuluyla ziynet eşyaları eşine verdiyse bedelinin kendisine geri ödenmediğini ispat etmek zorundadır.  
Ziynet eşyaların iadesi davasında düğün videosu, düğün fotoğrafları, mehir, tanık, banka hesap dökümleri gibi deliller kullanılır.
Davacı kadın, ziynet eşyaların rızası dışında elinden alındığını veya bedelinin geri ödenmesi koşuluyla ziynet eşyaları eşine vermesi durumunda bedelinin geri ödenmediğini ispat edemezse dava reddedilir ve ziynet eşyaların iadesi söz konusu olmaz. 


Boşanma durumunda ziynet eşyalarının paylaşımında sorun yaşayan çiftlerin alanında uzman bir boşanma avukatı tarafından hukuki destek almaları oldukça önemlidir. Zira ziynet eşyaların talep edilmesi, talep eden kişiye ziynet eşyaların iade edileceği anlamına gelmez. Zira boşanma davalarında olduğu gibi ziynet eşya yani altın alacağı davasında da ispat hususu çok önemlidir. Taraflar bazen alanında uzman olan  Adana boşanma avukatı ile görüşmeden harekete geçerek hak kayıpları yaşıyor. Ancak boşanma ve altın alacağı davası için alanında uzman bir  Adana boşanma avukatı ile çalışmak olası hak kayıplarının önüne geçer. 

 

Siz de alanında uzman bir Adana boşanma avukatı ile görüşüp detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız ofisimizle görüşme sağlayabilirsiniz.