Boşanma Davasını Nasıl İspat Ederim

  • Ana Sayfa
  • Boşanma Davasını Nasıl İspat Ederim
Boşanma Davasını Nasıl İspat Ederim

Boşanma Davasını Nasıl İspat Ederim?

 

Boşanma davasını açan taraf davayı açarken dayanak gösterdiği boşanma nedenlerini ispatlamakla mükelleftir. Davacı evlilik birliğinin temelden sarsılması, sadaktsizlik, zina, terk, gibi boşanmaya bağlı hangi nedene dayanıyorsa o nedeni ileri sürdüğü vakıalar (olaylar) ve deliller ile ispatlamak mecburiyetindedir. Nitekim  davacı, davasını ispatlayamaz ise dava reddedilecektir.

 

Davacı, iddialarını ispatlamaya çalışırken sunacağı deliller mutlaka hukuka uygun deliller olmalıdır. Bununla birlikte davacı, hukuka aykırı delillerin hükme esas teşkil etmeyeceğini de bilmelidir. Nitekim, hukuka aykırı deliller kusur tespitinde hükme esas alınamaz. Bunun yanı sıra davasını ispatlamak amacıyla hukuka aykırı delil sunan taraf söz konusu hukuka aykırı delil suç teşkil ediyor ise hakkında ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılabilir. Bu sebeple açılacak boşanma davasında hangi delilin hukuka uygun olduğunu bilecek bir alanında uzman Adana boşanma avukatı ile çalışmanız faydanıza olacaktır.

 

Davacı ikame ettiği bu dava ile boşanmaya ilişkin dayanmış olduğu vakıa (olay) ve nedenleri ispatlamakla mükellef olmakla birlikte, davalı da davacının iddialarını çürütmek amacıyla delil sunma hakkına sahiptir. Davacının iddialarının asılsız olduğunu iddia eden davalı, karşı delillerini sunarak davacının delillerinin asılsızlığını ispatlayabilir.

 

Davacı taraf boşanmanın yanı sıra şayet nafaka, velayet, tazminat, ziynet eşyası talebinde de bulunuyor ise bu talepleri için bu hususlarla ilgili iddialarını da ispatla mükelleftir. Davacı, evlilik birliğinde kusurlu olan tarafın evlilik birliğini çekilmez hale getirmesi nedeniyle uğramış olduğu maddi ve manevi zararını da ispatlamalıdır.Tüm bu nedenlerle davacı ileride hukuki kaybının olmaması adına dava açarken alanında uzman bir Adana boşanma avukatı ile açmalıdır.

 

Boşanma Davasında Neler Delil Olarak Kullanılabilir?

 

Boşanma davalarında davanın mahiyeti itibariyle video,fotoğraf, fatura, cep telefonu mesajları, whatsaap görüşme kayıtları, sosyal medya kayıtları, aranan numaraları gösterir GSM operatörleri kayıtları, banka hesapları, kredi bilgileri ve kredi kartı ekstreleri, otel giriş çıkış kayıtları, konaklama, seyahat, uçak, otobüs kayıtları ve kamera, video görüntüleri, mektup, fax gibi ispata yarar dökümler delil olarak kullanılabilir.

 

Çekişmeli boşanma davalarında boşanma sebebinin ispatı için önemli unsurlardan biri de tanık beyanıdır. Tanığın boşanma sebebinin varlığı olarak iddia edilen hususlarda tanıklığının mutlaka görgüye dayalı olması gerekmektedir. Tanığın, taraflardan duyduğu hususları mahkeme huzurunda beyan etmesi mahkemeyi bağlamaz. Bununla birlikte yalan beyanlarda bulunma ve tanıklık Türk Ceza Kanunu bakımından suç teşkil etmektedir.(TCK MADDE 272)

 

Bilirkişi incelemesi de boşanma davalarında delil olarak gösterilmektedir. Bilirkişi yahut mahkemece müzekkere yazılarak celbi talep edilen bazı delillere, karşı tarafın itiraz etmesi nedeniyle teknik incelemeyi gerektiren hususlarda devreye girer.

 

Kolluk araştırması da boşanma davalarında sıkça kullanılan delillerdendir. Uygulamada tarafların sosyal ve ekonomik durumları, polis ya da jandarma vasıtasıyla araştırılır. Yapılan araştırmaya sosyal-ekonomik durum araştırması (SED araştırması) denilmektedir. Sosyal-ekonomik durum araştırması dava süresince ve dava sonrasında belirlenecek olan nafaka ve tazminat miktarları açısından oldukça önemlidir. Nitekim mahkeme SED araştırmasını dikkate alarak nafaka ve tazminata hükmeder.

 

Boşanma Davasında Neler Delil Olarak Kullanılamaz?

 

Davada ileri sürülen delillerin hukuka aykırı olmaması gerekmektedir. Bu nedenle delillerin nasıl ve hangi yollarla elde edildiği oldukça önemlidir. Mahkemede öne sürülen vakıaların (olayların) ispatında sırasında anayasa ile korunan özel hayatın gizliliği ihlal edilmemekle birlikte kişinin haysiyet ve onurunu zedeleyici deliller kullanılmamalıdır. Taraflar, boşanma davasında iddia ve beyanlarını kanıtlama amacıyla suç işlememelidir.  Bu sebeple açılacak boşanma davasında hangi delilin hukuka aykırı olduğunu bilecek bir alanında uzman Adana boşanma avukatı ile çalışırsanız hak kayıplarınızı önlemiş olursunuz.