Babalık Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

  • Ana Sayfa
  • Babalık Davası Nedir ve Nasıl Açılır?
Babalık Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

 

4721 sayılı Kanunda anne ile evlilik ve tanıma dışında, çocuk ve baba arasında soy bağının kurulmasına ilişkin bir dava olarak düzenlenen babalık hükmü, yenilik doğurucu bir karar olup çocuğun anne rahmine düştüğü ana kadar geçmişe etkili olan hükümdür. 
Çocuk ve baba arasında üç şekilde soy bağı kurulur. Bunlar:

  • Kişinin çocuğu tanıması,
  • Kişinin, çocuğun annesi ile evli olması,
  • Hakimin soy bağına ilişkin karar vermesi

 

Babalık Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme 

 

Söz konusu babalık davasında yetkili mahkeme, davacı veya  davalının dava ya da doğumun gerçekleştiği tarihteki yerleşim yeridir. Görevli mahkeme ise aile mahkemesidir.

 

Babalık Davasında Hak Düşürücü Süreler

 

Dava, çocuğun doğumundan önce ve ya sonra açılabilmektedir. Annenin bu davayı açma hakkı ise  doğumdan başlayarak bir yıl geçtikten sonra  düşmektedir.

Çocuk ile başka bir erkek arasında soy bağı ilişkisi varsa,  bu bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.
Ancak bu bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan nedenler varsa, bu nedenin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde yine dava açılabilir.

 

Babalık Karinesi Nedir

 

Türk Medeni Kanununda da babalıkla ilgili karineler belirlemiştir. 
Buna göre:

  • Çocuk evlilik sona erdikten sonraki üç yüz gün içinde doğan çocuğun babası, annesinin eski kocasıdır.
  • Eğer bu üç yüz günden sonra çocuk dünyaya gelmişse, gebe kalmanın evlilik birliği içerisinde olduğunun ispatı halinde de yine  baba, annenin eski kocasıdır. Eğer bu  üç yüz gün içerisinde çocuğun annesi başka biri ile evlenmişse, evlendiği kişi çocuğun babasıdır.
  • Kocanın gaipliğine karar verilirse, üç yüz günlük süre, ölüm tehlikesi ya da son haber tarihinden işlemeye başlar.
  • Çocuk evlilik birliği içerisinde dünyaya gelmiş ise babası, annesinin kocasıdır.

 

Bu durumlarda çocuğun babası, karineye uygun olarak belirlenir ve nüfus kaydına işlenir. Eğer bu karinenin doğru olmadığı iddia ediliyorsa, iddia eden iddiasını ispat edebilir. Söz konusu iş bu davayı Adana avukatı yardımı ile  açarsanız sizin faydanıza olacaktır.