Adana Ortaklığın Giderilmesi Davası

  • Ana Sayfa
  • Adana Ortaklığın Giderilmesi Davası
Adana Ortaklığın Giderilmesi Davası

 

Günümüzde en çok karşılaşılan sorulardan biri de " Kardeşlerim, annemden ya da babamdan kalan miras konusu malı ben istememe rağmen satmak istemiyor ne yapabilirim?" ya da " Mal üzerinde ki hissedarlarla malı bölüşemiyoruz?"dur.

 

Ortaklığın giderilmesi davası diğer adıyla İzale-i Şuyu, elbirliği ya da paylı  mülkiyete sahip   ortakların  arasındaki bu paydaşlığı satış veya aynen taksim yolu ile bitiren  bir dava türüdür. Söz konusu bu davada amaç; ortaklar kendi aralarında anlaşma yoluyla ortaklıklarını sonlandıramamaları ve malı nasıl paylaşacakları konusunda bir anlaşmaya varamadıkları takdirde arasında çıkan uyuşmazlığın mahkeme yolu ile giderilmesidir.

 

Ortaklığın giderilmesi  iki yöntem bulunmaktadır;

 

  • Aynen Taksim Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi: Uyuşmazlık konusu malın aynen bölünmesidir. 
  • Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi: Uyuşmazlık konusu malın  icra kanalıyla satılarak bedelinin ortaklar arasında bölüştürülmesidir.

 

Ortaklığın Giderilmesi Davasının Tarafları Kimdir ve Kime Karşı Açılır?

 

Ortaklığın giderilmesi davası, uyuşmazlık konusu mala ortak olan tüm ortaklara karşı açılır.  Uyuşmazlık konusu olan maldaki ortaklığa son verilerek ortaklığın bitirilmesini isteyen herhangi bir paydaş, bu davayı açabilir.

 

Tüm ortakların ortaklığın giderilmesi davasına da yer alması zorunlu olduğu gibi  mal üzerindeki  tüm ortaklar davaya dahil edilmeden davanın neticelendirilmesi mümkün değildir.

 

Ortaklığın Giderilmesi Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

Ortaklığın giderilmesi davasında yetkili mahkeme taşınmaz malın bulunduğu yer mahkemesi olup görevli mahkeme ise Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Örneğin, taşınmaz mal Adana da ise  ortaklığın giderilmesi davasında yetkili ve görevli mahkeme Adana Sulh Hukuk Mahkemesi’dir.

 

Bu konuda Adana Ortaklığın giderilmesi avukatı, Adana Gayrimenkul Avukatı ya da Adana Taşınmaz Avukatından hukuki destek alabilirsiniz.