Adana En İyi Ceza Avukatı

Adana En İyi Ceza Avukatı

 

Bir ceza avukatı, diğer hukuk dalları ile ilgilenen avukatlara göre daha büyük sorumluluk altındadır. Aslında Adana ceza avukatı, her avukat gibi, suç işlediği şüphesi ile yargılana sanık ya da şüphelinin suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışır. Bir ceza avukatının koruyucu işlevi diğer avukatların koruyucu işlevlerinden oldukça fazla ve daha ağır bir sorumluluğu gerektirir.  Bir ceza avukatı, doğrudan Anayasa tarafından koruma altına alınan bireylerin hak ve özgürlüklerini korumaya çalışır.  

 

Avukatların Ceza Davalarındaki Görevleri 

 

Avukatlar, tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi ceza davalarında da suç eylemi gerçekleştiren, suç eylemine karışan, suç eylemi gerçekleştirdiği şüphesi altında bulunan kişilerden noter kanalı ile vekaletname aldıktan sonra ceza dosyalarında şüpheli veyahut sanıklar adına savunma işlemlerini yürütür. 

 

Sanık veya şüpheliler noter kanalı ile çıkardıkları “genel dava vekaletnamesini” vekil tayin ettikleri ceza avukatına teslim ederler. Adana ceza avukatları bu vekaletname ile soruşturma aşamasında savcılık dosyasına, kovuşturma aşamasında mahkeme dosyasına bu vekaletnameyi ibraz ederek savunma işlemlerine başlar ve ayrıca sanık veya şüphelinin ifadesi veyahut sorgusu alınırken sorguya-ifadeye sanık veya şüpheli ile birlikte katılır.

 

Adana ceza avukatı, müvekkilden vekalet aldıktan sonra öncelikle dosyanın tamamını inceler ve müvekkili lehine olan durumları tespit etmeye çalışır. Bunun üzerine müvekkil ile detaylı bir görüşme yaparak müvekkilden gerekli bilgileri alır. 

 

Ceza Davalarında Avukatın Doğru Bilgilendirilmesi

 

Ceza davalarında müvekkilin avukatından hiçbir şey saklamaması çok önemlidir. Ceza avukatına eksik ya da yanlış bilgi verildiğinde avukat yanlış yönlendirilmiş olacağından, mahkeme bu eksikliği fark ettiğinde mahkemenin avukata olan bakış açısı değişecek ve avukat mahkemenin gözünde samimiyetsiz bir duruma düşecektir. Bu nedenle avukata doğru ve eksiksiz bilgi vermek ceza davalarında oldukça önem taşır.

 

Ceza Davalar Sürecinde Ceza Avukatlarının Yetkileri 

 

Ceza avukatları, müvekkillerinden aldıkları bilgilerle suç duyurusunda bulunup, savunma dilekçesi ibraz ederek ve duruşmalara katılarak müvekkillerini savunur ve suça konu olayı müvekkili lehine olacak şekilde mahkeme önüne taşımaya çalışır.

 

Ceza avukatları müvekkillerini savunurken, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ispatlayabilecekleri delilleri araştırır ve mahkemeden de bu delilleri araştırmasını ister. Avukat bunun için mahkemeden ilgili yerlere müzekkere yazılarak görüntü, kameri, ticari defter kaydı, vergi dairesi kaydı, trafik sicil kaydı gibi birçok bilgi ve belge istenilmesini isteyebilir. Yine bununla birlikte müvekkilin suçsuzluğunu ispatlamak için dosyada yer alan çelişkileri tespit edecek ve bunları mahkemeye bildirecektir.  Bununla birlikte ceza avukatları, suça konu olayı bilen, duyan, gören kişilerin mahkeme huzurunda tanık olarak dinlenmesi için mahkemeye bu tanıkların kimlik bilgileri ve adreslerini bildirecektir. 

 

Yargılamanın tamamlanması ve delillerin toplanarak dosyada eksikliklerin giderilmesi üzerine ceza davalarında görevli olan Cumhuriyet savcısı sanık hakkında bir mütalaa yani görüş verir. Savcı dosya kapsamında yer alan delillere bakarak sanığın suç eylemini gerçekleştirdiğinden bahisle cezalandırılmasını ya da sanığın atılı suç eylemini işlediğine ilişkin yeterli kesin somut delil bulunmadığından sanığın beraatine karar verilmesini kamu adına mütalaa verir. 

 

Ceza avukatı, eğer müvekkilin cezalandırılmasına ilişkin bir mütalaa verilirse, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için mahkemeden süre ister ve verilen süre içinde mütalaaya karşı beyanda bulunur. 

 

Ceza davalarında mahkeme hakimi mütalaa ile bağlı değildir. Yani savcı cezalandırma mütalaası verdiği için sanığın cezalandırılmasına karar vermez. Hakim dosya kapsamında yer alan delillerin durumuna göre kendi kanaatine göre sanığın suç eylemini gerçekleştirdiği dosyada bulunan delillerden kesin olarak anlaşılıyorsa ceza tayin eder ya da sanığın suçu işlediği kesin bir deliller ortaya konmadıysa hakim sanık hakkında beraat kararı verebilir. 

 

Ceza Davalarında Verilen Karara İlişkin İtiraz Yolları

 

Kararın, tarafların veyahut avukatın yüzüne okunmasından itibaren 7 günlük süre içinde taraflar kararın beğenmedikleri kısımlarını veyahut kararın tamamını istinaf ya da temyiz yolu açık ise temyiz kararı bir üst mahkemeye taşıyabilirler. 
Temyiz edilerek Yargıtay’a giden yerel mahkeme dosyası Yargıtay tarafından bir eksiklik ya da hata görürse bozulur ancak karar doğru görüldüğünde ise onanır ve kesin olmak üzere karar verilir. 

 

Adana da Ceza Avukatı Olmak 

 

Adana ceza avukatı bakımından oldukça zengin bir şehirdir. Ancak önemli olan müvekkilini en iyi şekilde savunacak ve adli yargı mercileri önünde suçsuzluğunu ispatlayacak avukatın seçilmesidir. Zira ceza hukuku, diğer hukuk dallarından farklı olarak kişilerin temel hak ve özgürlükleriyle yakından ilgilenir ve hata payı oldukça düşüktür.

Adana  ceza avukatı olabilmek oldukça zor. Zira Adana da her gün binlerce kişi suç işliyor. Bu kişilerin suçsuzluklarının ispatlanması amacıyla ofis olarak özveri ile çalışmak ve müvekkillerin haklarını korumak en temel prensibimizdir. 
Adana da ceza avukatı arıyorsanız, ceza alanında uzman bir ekipten destek almanız oldukça önemlidir.